Ensimmäinen agilityvalmentaja (AVA3) -pilottikurssi alkaa syksyllä 2019

Valmentaja on henkilö, joka tukee ja ohjaa monipuolisesti urheilijan kehittymistä. Valmentaja auttaa urheilijaa saavuttamaan ne kehitykselle ja tuloksille asetetut tavoitteet, joihin urheilija on kyseisen kauden ja koko kilpailu-uransa aikana sitoutunut. Valmentajalla on keskeinen rooli myös urheilijan harjoittelumotivaation säilymisessä. Jokainen valmennussuhde on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. valmentajan ja urheilijan persoona, vuorovaikutus, yhteistyön tavoitteet, olosuhteet ja käytettävissä olevat resurssit.

Tärkeänä osana agilityvalmentajan tehtäviä on myös agilityseurojen kanssa tehtävä yhteistyö ja valmennus- ja koulutustoiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisempaan suuntaan lajiharjoittelun valmennuksellisia elementtejä lisäämällä. Yhdistysten valmennustoiminnan kehittämisen keskiössä ovat yhdistysten valmentajat ja heidän sitoutumisen, motivaation ja koulutustaitojen lisääminen.

Agilityvalmentajan (AVA3) -kurssi 2019-2020 osana uutta valmennusjärjestelmää

Suomen Agilityliiton järjestyksessään ensimmäinen agilityvalmentajan 3-tason (AVA3) vuosikurssi käynnistyy syksyllä 2019. Uusi kurssi on osa agilityn koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämishanketta (KOVAKE), jonka tavoitteena on uudistaa koko agilityvalmentajan urapolku.

Uusi agilityvalmentajan urapolku pohjautuu kansalliseen, muissa urheilulajeissa laajasti käytössä olevaan kolmiportaiseen valmennus- ja ohjaajakoulutusmalliin (VOK1-3). Ensimmäinen VOK3-tason agilityvalmentajakoulutus, agilityvalmentaja (VOK3), on pilottikurssi. Kurssilla kehitetään ja tuotetaan kaikkien VOK1-3 tasojen kurssisisältöjä ja -mitoituksia sekä kurssimateriaaleja. Myös nykyisten agilityn koulutusohjaajien ja -valmentajien muuntokoulutusten suunnittelu sisältyy agilityvalmentaja (VOK3) -pilottikurssin kurssisuunnitelmaan. Tavoitteena on hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä enemmän sähköisiä työtiloja ja erilaisia alustaratkaisuja koulutusmateriaalien jakelussa.

VOK1- ja VOK2 -valmentajakoulutuksen uudistamisessa keskeisessä roolissa ovat Agilityliiton liittokouluttajat. Agilityvalmentaja 3-tason kurssin hyväksytysti suorittaneet pätevöityvät agilityvalmentajiksi (AVA3) ja voivat anoa oikeutta toimia Suomen Agilityliiton liittokouluttajana.

Kenelle agilityvalmentajan kurssi on tarkoitettu?

Agilityvalmentaja (AVA3) -pilottikurssi 2019-2020 on tarkoitettu ensisijaisesti SAGIn VOK2-tason valmentajakurssin vuosina 2012, 2014-2015 tai 2016-2017 suorittaneille ja liittokouluttajina toimineille agilityvalmentajille, joilla on kokemusta, osaamista ja halua syventää oppejaan ja joita kiinnostaa jatkossakin SAGIn liittokouluttajana toimiminen. Agilityvalmentaja (AVA3) -kurssi on myös hyvä pohja jatko-opinnoille valmentajan ammattitutkintoon (VAT) ja valmentajan erikoisammattitutkintoon (VEAT). Kurssille voidaan valita myös muulla tavalla agilityvalmennus- ja -lajiosaamisen hankkinut tai muiden lajien valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen omaava kurssin tavoitteisiin motivoinut henkilö.

Kurssille valittavalla henkilöllä on laaja näkemys ja vankka kokemus erilaisten koirakoiden valmentamisesta, agilityssa kilpailemisesta ja yhdistystoiminnan kehittämisestä. Hänellä on ymmärrystä siitä, että agilityssa menestyminen edellyttää kokonaisvaltaista kehittymistä, joka koostuu koiran kouluttamisen ja ohjaajan ja koiran urheilusuoritusten lisäksi muista tekijöistä. Hän sitoutuu osallistumaan ryhmätöiden ja omien harjoitustöiden kautta AVA1-, AVA2- ja AVA3-kurssien sisältöjen ja materiaalinen tekemiseen ja agilityn koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Kurssille valittava henkilö omaa valmentajalta vaadittavat vuorovaikutustaidot ja suhtautuu avoimesti erilaisiin oppijoihin ja erilaisiin tyylisuuntiin. Hän on nuhteeton ja arvostettu lajiosaaja omassa toimintaympäristössään. Hakijalla tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen suositus kurssille osallistumiseksi.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sitoutumista ja aktiivista osallistumista kurssin koko ohjelmaan ja kurssin kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssilaiselta kykyä ja taitoa kantaa vastuu omasta oppimisestaan.

Kurssille valitaan enimmillään 25 osallistujaa.

Seuroja kannustetaan kartoittamaan omassa tai lähialueen yhdistyksissä toimivia seuravalmentamisen kehittämisestä kiinnostuneita agilityvalmentajan (AVA3) -kurssille sopivia henkilöitä. Osallistuminen valmentajakurssin kustannuksiin on yhdistyksille hyvä keino sitouttaa tuleva valmentaja yhdistyksen toimintaan sekä taata näin oman ja alueen seurojen laadukas valmennus- ja koulutustarjonta tulevaisuudessa!

Hakumenettely

Sähköisellä lomakkeella 8.4.-23.4.2019.

Lisätiedot ja kyselyt

SAGI koulutustoimikunta
koulutus-tmk@agilityliitto.fi

Takaisin