Hae mukaan SAGIn valmentajarenkaaseen!

Valmentajarengas on suunniteltu seuravalmentajille. Hakijan tämän hetken osaamisen taso voi olla mikä tahansa. Valmentajarengas sopii sekä perustaidot omaaville uransa alkutaipaleella oleville että jo tällä hetkellä pitkän valmennusuran omaaville seuravalmentajille. 

Eniten Valmentajarenkaasta hyötyvät valmentajat, jotka ovat kiinnostuneita oman valmentajuuden ja yhdistyksen valmennustoiminnan kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Suurimman edun osallistumisesta saa olemalla aktiivisesti mukana. Valmentajarengas mahdollistaa myös verkostoitumisen muiden seurojen ja alueiden valmentajien kanssa. 

Valmentajarenkaassa etätapaamiset ovat keskeisessä roolissa. Etätapaamiset ovat vuorovaikutteisia ja edellyttävät siihen soveltuvia välineitä. Ohjeet etätapaamisiin osallistumiseen ja testaukseen toimitetaan etukäteen.

Valmentajarenkaan toteutus

Valmentajarenkaaseen otetaan kaikki alueet huomioiden mukaan tässä vaiheessa enintään 36 valmentajaa. Valmentajarenkaan koulutus sisältää sekä etä- että lähitapaamisia. Etätapaamiset toteutetaan ennen varsinaisia TopTeam-leirejä ja niiden välillä. Valmentajarenkaan toteutukseen kuuluu oman alueen TopTeam-leireille osallistuminen. Ennen leiriä saat alustuksen, joka orientoi sinua kyseisen leirin teemaan. Leirin jälkeen pidettävissä etätapaamisissa käydään läpi leirin sisältöjä ja osallistujien toiveisiin liittyviä teemoja. Kauden aikana on mahdollista toteuttaa erillisiä osallistujien toiveiden mukaisia luentoja.

TopTeam-leireillä on mahdollista seurata kentällä tehtävien lajiharjoitusten lisäksi ohjaajan ja koiran fysiikka- ja mentaalitreenejä sekä oppia lisää esimerkiksi koirankoulutuksesta, suorituksen suunnittelun tärkeydestä sekä ravinnon ja levon merkityksestä kehittymiselle. Myös valmentajan omaa työssä jaksamista käsitellään.

Kaikille Valmentajarenkaaseen valituille pidetään yhteinen aloitus- ja lopputapaaminen etänä. Leirikohtaiset etätapaamiset pidetään leirien ajankohdista riippuen joko erikseen tai yhdessä alueiden välillä. Alla on esitetty alustavat aikataulut, jotka tarkentuvat alkuvuoden osalta todennäköisesti haun aikana. Etätapaamiset pyritään tallentamaan yleisten osioiden osalta jälkeenpäin kuunneltaviksi. Etätapaamisten kesto on 1-2,5 tuntia riippuen osallistujamäärästä ja ne toteutetaan joko arki-iltoina tai viikonloppuna. 

Aloitus- ja lopputapaamiset sekä alustukset ja yhteenvedot etätapaamisina. Leireille osallistutaan fyysisesti.

Miksi lähteä mukaan Valmentajarenkaaseen?

Valmentajarenkaan kautta saat sparrausta ja mentorointia omaan valmentamiseen. Pääset pohtimaan omia vahvuuksiasi valmentajana ja kehittymään valmentajana. Valmentajarengas tarjoaa sinulle erilaisia työkaluja ja vertaistukea omaan valmentajuuteen, mutta päätät itse miten paljon haluat työskennellä oman kehittymisesi eteen kauden aikana. Valmentajarenkaassa saat eturivin paikan päästä seuraamaan TopTeam-valmentajien työtä käytännössä. Lisäksi jokaisella leirillä on oma teema, johon syvennytään etätapaamisten avulla ja näin osallistujat pääsevät tarkemmin keskittymään TopTeamin toimintaan nimenomaan valmentajan näkökulmasta. Leireillä pääset seuraamaan monipuolisesti eri harjoittelun alueita kuten esimerkiksi mentaali- ja fysiikkatreenejä. Alueellisissa TopTeam-leireissä on eroja, joten pääsette myös vertailemaan niitä eri alueiden Valmentajarenkaan osallistujien kanssa.

Valmentajarenkaaseen osallistuneella on kauden jälkeen käsitys omista valmentamisen vahvuuksista sekä työkaluja kehittymiseen sekä oman valmentajuuden että seurojen valmennustoiminnan näkökulmista. Valmentajarenkaan valmennusteemat noudattavat TopTeam-2021 kauden teemoja. Tavoitteena on muodostaa kaudesta kokonaisuus, joka tukee mahdollisimman kokonaisvaltaisesti Valmentajarenkaan seuravalmentajia valmentajana kehittymistä. 

Osallistumista Valmentajarenkaaseen voi hyödyntää osana Agilityvalmentajan urapolkua ja osallistumalla on mahdollista saada osa AVA2-pätevyyteen vaadittavista moduuleista suoritettua. Nämä tarkentuvat jokaisen valmentajan osalta erikseen huomioiden hänen aikaisempi valmentajataustansa.

Mitä osallistuminen maksaa?

SAGI tukee seurojen valmennustoimintaa kustantamalla noin 35- 54% kunkin osallistujan kuluista, tuen määrä riippuu osallistujamäärästä. Näin ollen osallistujalle koko 2021 kauden hinta on on maksimissaan 240 euroa. Maksuun sisältyy vuoden aikana 

 • Etätapaamisia noin 18 tuntia, joiden aikana käydään läpi leirien ja osallistujien toiveiden mukaisia teemoja.
 • Osallistumisoikeus oman alueen kaikille TopTeam-leireille ja kunkin alueen leireihin kuuluva ruokailu.
 • Leirien aikana päävalmentajan kanssa ennalta sovittua aikaa ryhmäkeskusteluun valmentajana toimimiseen liittyen.
 • Mentorointia ja sparrausta omaan valmentajana toimimiseen.
 • Eturivin paikan päästä seuraamaan TopTeam-valmentajien työtä.
 • Verkostoitumismahdollisuuden toisten seuravalmentajien kanssa yli seura- ja aluerajojen. 
 • Verkostoitumismahdollisuuden SAGIn liittokouluttajien kanssa ja tutustumisen heidän työhönsä liittokouluttajana ja valmentajana.
 • Mahdollisuuden hyödyntää Valmentajarengasta osana Agilityvalmentajan urapolkua.

Valmentajarenkaan paikan vastaanottaessaan osallistuja sitoutuu koko kauteen.

Haku Valmentajarenkaaseen kaudelle 2021 ja valinnat

Valmentajarenkaaseen haetaan sähköisen hakemuksen kautta 16.11.-6.12.2020. Hakija voi valita mille alueelle hän hakeutuu ensisijaisesti, mitkä pyritään huomioimaan. Osa etätapaamisista on yhteisiä eri alueiden välillä. 

Edellytykset

 • Toimiminen seuravalmentajana
 • Sitoutuminen koko Valmentajarenkaan-kauteen
 • Oman yhdistyksen vahvistus valmentajana toimimisesta, mikä tarkistetaan erikseen hakemuksen lähettämisen jälkeen
 • Etätapaamisiin soveltuvat laitteet. Ensisijaisesti suositellaan osallistumista tietokoneen kautta. Padin ja puhelimen välityksellä on mahdollista osallistua, mutta tällöin työskentely voi olla haastavampaa. Käytetyssä laitteessa tulee olla vähintään mikrofoni ja mielellään kamera.
 • Lisenssi vuodelle 2021

Hakuaika päättyy 6.12.2020. Hakemus suositellaan kuitenkin lähettämään jo ennen hakuajan päättymistä, jotta yhdistysten vahvistukset ehditään tarkistamaan ajoissa. Hakemukset käy läpi Valmentajarenkaan päävalmentaja yhdessä TopTeam-päävalmentajan kanssa. Hakijoiden seuroilta pyydetään ilmoittautumisen jälkeen vahvistus toiminnasta seuravalmentajana  ja miten hakija on mukana seuran valmennuksessa tällä hetkellä tai tulevaisuudessa.  Mikäli hakijoita hakee enemmän kuin paikkoja (36) on tarjolla, jaetaan paikat niin, että ne jakautuvat mahdollisimman monelle alueelle ja seuralle. Tässä tapauksessa mikäli yhdestä seurasta on paljon hakijoita, seura valitsee sille annetun kiintiön mukaan ketkä sen valmentajista tulevat mukaan.

Esitys valittavista Valmentajarenkaaseen valmentajista kaudelle 2021 annetaan SAGIn koulutustoimikunnalle viimeistään 11.12.2020. Koulutustoimikunta hyväksyy valinnat 16.12.2020 mennessä. Valinnoista tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Valmentajarenkaaseen valittujen valmentajien tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta välittömästi, jonka jälkeen SAGI julkistaa Valmentajarenkaan osallistujat.

Kiinnostuitko?

Lähde mukaan tulevaisuuden valmentajien tiimiin! Täytä sähköinen hakemus!

Lisätietoja: koulutus-tmk@agilityliitto.fi

Päävalmentajat:
- Tiina Wikström, tiina.agility@gmail.com (Valmentajarengas)
- Ville Liukka, ville.liukka@gmail.com ja Mia Laamanen, mialaamanen70@gmail.com (Etelä-Suomi)
- Ari Korteniemi, ari.korteniemi@gmail.com (Pohjois-Suomi)
- Nina Hänninen, ninahanninen@gmail.com (Itä-Suomi)
- Asko Jokinen, askojp.jokinen@gmail.com (Länsi-Suomi)

(muokattu 17.11. klo 9:30: lisätty päävalmentajien tiedot)

Takaisin