Haku TopTeamiin kaudelle 2019 on auki

Kiinnostaako tavoitteellinen harjoittelu ja agilityssa kehittyminen? Haluaisitko oppia onnistumaan kauden tärkeimmissä kilpailuissa? Oletteko sinä ja koirasi potentiaalinen koirakko, jolla on motivaatiota ja halua päästä huipulle vaikka viiden vuoden kuluttua? Jos vastaat kyllä, hae mukaan TopTeamiin.

TopTeam 2019 – Suomi päästä päähän!

SAGIn TopTeam-toiminta jatkuu, ja uusi kausi alkaa ensi vuoden alussa. Nyt kaikki leirit ovat saman kalenterivuoden aikana ja leirien 2–3 väli sattuu sopivasti kesäkauteen, joten kaikilla pitäisi olla hyvät harjoitusolosuhteet. Alueellisen valmennuksen periaatteella mennään edelleen, vaikka Keski-Suomen tiimi jää pois. Luonnollisesti myös Keski-Suomen agilityharrastajat ovat tervetulleita mukaan Etelä- tai Pohjois-Suomen tiimeihin.

Molemmissa alueellisissa tiimeissä ovat samat koirakot ja valmentajat läpi kauden. TopTeam-kausi sisälää neljä leiriviikonloppua ja leirien väliset etäjaksot.

Etelä-Suomen tiimi leireilee Agria Eläinvakuutus Areenalla Vantaalla ja Pohjois-Suomen tiimi Vauhtikoira Areenalla Torniossa. TopTeam-hakija voi itse päättää, kummalle alueelle hakee.

Koirakkopaikkoja kauden 2019 TopTeamissä on yhteensä 60: Etelä-Suomen tiimissä 36 ja Pohjois-Suomen tiimissä 24. Lisäksi tiimeihin valitaan varakoirakoita tuuraajiksi tilanteisiin, joissa varsinaiset koirakot eivät pysty osallistumaan leireille.

Aikaisempien kausien tapaan TopTeam välittää koulutus- ja valmennusosaamista seuroihin ympäri Suomea. Jokaiselle TopTeam-leirille on tarjolla kuunteluoppilaspaikkoja.

Leiripaikkakunnat ja valmentajat

Etelä-Suomi

36 koirakkoa

Päävalmentaja Ville Liukka

Lajivalmentajat (kaikilla leireillä) Senni Huotari ja Mari Mäkelä (lajivalmennus ja psyykkinen valmennus)

Lajivalmentajat (1–2 leirillä) Mia Laamanen, Janne Karstunen, Kim Kurkinen, Marjo Korander (psyykkinen valmennus), Sanna Lehtonen (teoria)

Muut valmentajat Rosa-Maria Ikäheimonen (fysiikkavalmennus) ja Ulla Tuomi (koiran fysiikka)

Pohjois-Suomi

24 koirakkoa

Päävalmentaja Ari Korteniemi (laji- ja fysiikkavalmennus)

Lajivalmentajat Kim Kurkinen, Marianne Asikainen ja Marjo Korander (laji-, fysiikka- ja psyykkinen valmennus)

Kauden 2019 TopTeam koostuu neljästä leiriviikonlopusta sekä tapaamisten välisistä omatoimiharjoitteluun painottuvista etäjaksoista. TopTeam-kausi alkaa helmikuussa 2019 ja jatkuu loka-marraskuuhun 2019.

Paikkakunnat ja ajankohdat

Etelä-Suomi, Agria Eläinvakuutus Areena, Vantaa

1. leiri 2.–3.3.2019

2. leiri 4.–5.5.2019

3. leiri 17.–18.8.2019

4. leiri 19.–20.10.2019

Pohjois-Suomi, Vauhtikoira Areena, Tornio

1. leiri 16.­–17.2.2019

2. leiri 18.–19.5.2019

3. leiri 31.8.–1.9.2019

4. leiri 2.–3.11.2019

Tutustu hallien varusteluun:

Agria Eläinvakuutus Areena

Vauhtikoira Areena

Kuka voi hakea mukaan?

TopTeamiin hakeva koirakko voi olla tämän hetken osaamistasoltaan minkä tasoinen tahansa. TopTeam-koulutus sopii sekä perustaidot omaaville uransa alkutaipaleella oleville tulevaisuuden tähdille että jo tällä hetkellä arvokisatasolla kilpaileville koirakoille. TopTeam toimii sekä huippukoirakoiden lisävalmennuksena että ponnahduslautana potentiaalisille koirakoille kohti Suomen huippua.

TopTeamiin haetaan ohjaajia, jotka ovat motivoituneita ja valmiita sitoutumaan valmennusryhmään, tekemään työtä kehittymisensä eteen sekä jatkamaan systemaattista harjoittelua myös leirien välisinä etäjaksoina.

Harjoittelumuodoltaan TopTeam-leiriviikonloppujen koulutus on valmennuksellista ryhmäkoulutusta. Koulutus perustuu yksilöllisyyteen, jossa jokainen tiimiin valittava koirakko saa tukea kehittymiseensä koiran ja ohjaajan lähtökohdat, ominaisuudet ja yksilölliset kehittymistavoitteet huomioon ottaen.

Eniten TopTeam-kaudesta hyötyvät ohjaajat, jotka haluavat panostaa agilityssa kehittymiseensä kokonaisvaltaisesti. Kentällä tehtävien lajiharjoitusten lisäksi tiimiläiset osallistuvat ohjaajan ja koiran fysiikka- ja mentaalitreeneihin ja oppivat lisää esimerkiksi koirankoulutuksesta, suorituksen suunnittelun tärkeydestä sekä ravinnon ja levon merkityksestä kehittymiselle.

Mitä osallistuminen maksaa?

Kaudella 2019 yhden leiriviikonlopun hinta on enimmillään 230 euroa. Se sisältää lajitreenit, fysiikka- ja mentaalivalmennuksen ja muun leiriviikonloppuihin sisältyvän ohjelman. Kevyt lounas ja iltapäiväkahvit kuuluvat myös hintaan. TopTeam-paikan vastaanottaessaan valittu henkilö sitoutuu osallistumaan kaikkiin leiriviikonloppuihin.

Miksi lähteä mukaan TopTeamiin?

Kauden aikana tiimiläiset kertaavat perustaitoja, oppivat tunnistamaan vahvuutensa ja vahvistamaan niitä entisestään. Kauteen sisältyy myös agilityssa kehittymistä tukevaa harjoittelua esimerkiksi mentaali- ja fysiikkatreenien muodossa.

TopTeam-kauteen osallistuneella on kauden jälkeen käsitys omien harjoittelumenetelmiensä varioinnista sekä omaa kehitystä tukevan harjoittelun suunnittelusta ja toteutuksesta. TopTeamin aikana ohjaajat oppivat hallitsemaan omaa viretilaansa sekä optimoimaan omat henkiset voimavaransa onnistuneen suorituksen vaatimalle tasolle.

Leirien teemat muotoutuvat TopTeamiin valittujen koirakoiden osaamisen, tavoitteiden ja tarpeiden perusteella. Leiriviikonloppujen ohjelma julkaistaan lähempänä valmennusviikonloppuja. Tavoitteena on muodostaa kaudesta kokonaisuus, joka tukee mahdollisimman kokonaisvaltaisesti TopTeamiin valittavien koirakoiden kehittymistä paremmiksi agilitykoirakoiksi. Yksilöllisyys on keskeisessä roolissa TopTeam-valmennuksessa.

Tavoite on, että TopTeam-kauden päättyessä tiimiläiset ovat kehittyneet agilityn eri osa-alueilla ja heillä on hyvät edellytykset menestyä tulevina vuosina kotimaisissa arvokilpailuissa ja kansainvälisillä areenoilla.

Haku TopTeamiin kaudelle 2019 ja valinnat

TopTeamiin haetaan sähköisen hakemuksen kautta 24.9.–21.10.2018. TopTeam-hakija voi itse päättää, kumman alueen tiimiin hakeutuu. Hakija voi hakea molemmille alueille mutta tulla valituksi vain yhdelle alueelle.

TopTeamiin hakeminen tapahtuu kahdessa osassa:

  1. Täytä hakulomake. Täyttämällä lomakkeen ilmoitat olevasi kiinnostunut paikasta TopTeamissä kaudella 2019 ja saat linkin ennakkotehtäviin.
  2. Tee ennakkotehtävät ja palaute ne annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään sunnuntaina 21.10.2018. Kauden 2019 TopTeam-valinnat tehdään hakemuksen ja ennakkotehtävien perusteella.

Varaa riittävästi aikaa ennakkotehtävän tekoon!

Hakuaika TopTeamiin kaudelle 2019 päättyy sunnuntaina 21.10.2018. Tämä on myös ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä. Ennakkotehtävä suositellaan kuitenkin palauttamaan jo ennen hakuajan päättymistä.

Alueiden päävalmentajista ja kahdesta lajivalmentajasta koostuva valintatiimi arvioi hakijan sopivuutta TopTeamiin hakemuksen, ennakkotehtävien ja muiden näyttöjen perusteella. Valintoja tehdessään valintatiimi arvioi ohjaajan agilityosaamista sekä koiran estevarmuutta ja suoritusnopeutta. Lisäksi arvioidaan ohjaajan asennetta, motivaatiota, sitoutumista ja yleistä soveltuvuutta TopTeam-valmennuskokonaisuuteen.

Myös hakijan alueellinen sijainti, aiemmin saavuttama kilpailumenestys, hakijan ikä (nuoriso- ja seniorihakijat), hakijan parastatus sekä aktiivisuus lisenssiyhdistyksessään otetaan huomioon valintoja tehtäessä.

Valintatiimi tekee esityksen TopTeamiin kaudelle 2019 valittavista koirakoista SAGIn koulutustoimikunnalle viimeistään 10.11.2018. Koulutustoimikunta hyväksyy valinnat marraskuun 2018 loppuun mennessä. Valinnoista tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Tiimiin valittujen koirakoiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta välittömästi. Vasta sen jälkeen SAGI tiedottaa tiimin lopullisen kokoonpanon.

Koordinaattoriksi alueellisiin tiimeihin?

Samaan aikaan TopTeamin koirakkopaikkojen kanssa on avoinna haku koordinaattoriksi alueelliseen tiimiin. Koordinaattorin tehtävänä on leiriviikonloppujen valmistelu yhdessä muun valmennustiimin kanssa, yhteismajoitusten koordinointi, yhteistyö alueen seurojen kanssa leiriviikonlopun käytännön järjestelyihin liittyen, tiimin tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja yleensäkin erilaisista asioista koostuvien kokonaisuuksien hallinta. Osa koordinaattorin tehtävistä edellyttää asioiden hoitamista leiriviikonloppujen aikana.

Koordinaattorin työ vaatii hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja tietoteknistä osaamista. Koordinaattoriksi valittavalla henkilöllä tulee olla kyky saada asioita tapahtumaan muuttuvissa tilanteissa. Lisäksi koordinaattorilla tulee olla kykyä ja halua itsenäiseen päätöksentekoon ja vastuunkantoon myös paineen alla.

Koordinaattori osallistuu leireille oman koiransa kanssa veloituksetta, mutta vastaa itse TopTeam-kauteen liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista.

Kiinnostuitko?

Huipputiimi odottaa – hae mukaan! Lisätietoja: koulutus-tmk@agilityliitto.fi

Takaisin