Kansallisten kokoluokkien mittaukset ja uudistuvat mittauskäytännöt

Uusien, 1.1.2018 voimaan tulevien sääntöjen myötä siirrytään kansallisiin kokoluokkiin. Koiran oikeus kilpailla uusissa kansallisissa kokoluokissa tulee varmistaa mittauksella ennen koiran ensimmäistä starttia uudessa luokassa. Sääntöuudistuksen yhteydessä myös mittaukseen liittyviä sääntöjä ja käytäntöjä päivitetään. Uudet käytännöt aloitetaan jo vuoden 2017 aikana. Kilpailijoiden ja tuomareiden määrän kasvaessa on entistäkin tärkeämpää varmistaa, että kaikki mittaukset suoritetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti. Mittauskäytäntöjä yhtenäistetään myös tuomareiden säännöllisellä jatkokoulutuksella.

Uudistuvat mittauskäytännöt

Uusien sääntöjen myötä mittauskäytäntöjä muutetaan siten, että koiran kokoluokan lisäksi koiran tietoihin kirjataan mittaustulos sentin tarkkuudella. Näin saadaan kerättyä tarkkaa tietoa koirien koosta, mikä voidaan ottaa huomioon kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen kehittämisessä. Suoritetut mittaustulokset ja niiden perusteella määräytyvä kansallinen kokoluokka sekä kansainvälisissä kilpailuissa noudatettava FCI-kokoluokka kirjataan erilliseen mittaustodistukseen. Mittaustodistus tulee jatkossa pakolliseksi kaikille suomalaisella lisenssillä kilpaileville koirakoille.  Uusissa kansallisissa kokoluokissa kisaavilta koirilta edellytetään mittaustodistusta heti koirakon vuoden 2018 ensimmäisestä kilpailusta lähtien. 1.7.2018 alkaen kaikilla koirilla tulee olla mittaustodistus koiran kokoluokasta riippumatta. Päivitys: Syyskokous 2017 päätti jatkaa aikaa 30.6.2019 asti.

Kaikki kilpailevat koirat tullaan mittaamaan uusien mittauskäytäntöjen mukaisesti. Mikäli jo kilpailu-uransa aloittaneen koiran todetaan mittaustodistuksen vahvistamisen yhteydessä suoritettavassa mittauksessa kuuluvan toiseen kokoluokkaan kuin koiran nykyinen kokoluokka, koira siirretään mittaustilaisuudessa uutta mittaustulosta vastaavaan kokoluokkaan. Vuoden 2017 arvokisoissa, FCIn arvokilpailuissa (EO, JEO tai AWC) tai SAGIn järjestämässä kollegiossa mitattujen koirien FCI-kokoluokka säilyy kuitenkin voimassa myös jatkossa, mutta koiralle tulee hankkia mittaustodistus. Mittaustodistukseen merkitään koiran mittaukset, koiran FCI-kokoluokka sekä kansallinen kokoluokka.

Koiran kokoluokan ja koon määrittämiseksi koira mitataan  jatkossa 1–5 kertaa. Mikäli koiran korkeus on yli 1 cm (muokattu 30.6.2017 tehdyn tuomaripäätöksen mukaisesti) päässä kokoluokan rajasta, eli koira on selkeästi tietyn kokoluokan edustaja, koiran kansallinen kokoluokka ja FCI-kokoluokka vahvistetaan suoraan ensimmäisen mittauksen perusteella. Yhden senttimetrin sisällä kokoluokan rajasta olevat koirat menevät edelleen jatkomittauksiin, ja koiran kansalliseksi kokoluokaksi ja FCI-kokoluokaksi vahvistetaan kokoluokka johon kolmen eri tuomarin mittaus koiran sijoittaa. Jatkomittauksia tehdään 2–4 mittauskertaa, kunnes vähintään kolme tuomaria ovat samaa mieltä koiran kokoluokasta.

Kun koiran kokoluokka on vahvistettu mittaustodistukseen, koira voidaan kansallisten sääntöjen mukaan jatkossa tarkistusmitata ainoastaan yhden kerran. Agilitytuomari tai koiran ohjaaja voivat esittää, että koira tarkistusmitataan 12 kuukauden sisällä mittaustodistuksen vahvistamisesta. Määräajan jälkeen tarkistusmittaus on mahdollista suorittaa ainoastaan kansallisissa arvokilpailuissa. Tarkistusmittaus tehdään aina SAGIn järjestämässä mittauskollegiossa, joita järjestetään vuosittain useita eri puolilla Suomea.

Kun koira on kerran tarkistusmitattu, voi sen kokoluokka muuttua ainoastaan mikäli koira mitataan FCIn arvokilpailuissa (EO, JEO tai AWC) tehtävässä mittauksessa toiseen kokoluokkaan. FCIn arvokilpailujen yhteydessä tehtävän mittauksen tulos on aina lopullinen, eikä kokoluokkaa enää sen jälkeen ole mahdollista muuttaa.

Mittaustilaisuudet

Vuoden 2017 aikana mittaustodistuksia vahvistetaan ainoastaan SAGIn järjestämissä mittaustilaisuuksissa. Mittaustilaisuuksia tullaan järjestämään kattavasti eri puolilla Suomea erillisinä tapahtumina ja isoimpien kilpailutapahtumien yhteydessä. Koira tulee ilmoittaa etukäteen mitattavaksi mittaustilaisuuteen. Näin varmistetaan, että mittaustilaisuuden tai kilpailun järjestäjä pystyy varaamaan mittauksille riittävästi aikaa, ja sopimaan mittauskäytännöistä mittaavan tuomarin kanssa.

Ensimmäiset mittaustilaisuudet järjestetään maajoukkuekarsintojen yhteydessä 1.7. ja 2.7.2017. Näihin mittauksiin tulee ilmoittautua lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://bit.ly/agimittaus

Lomakkeella voi ilmoittautua vain SAGIn maajoukkuekarsintojen yhteydessä Liedossa 1.-2.7.2017 järjestämään mittaustilaisuuteen. Tilaisuus on ensimmäinen, jossa koiralle voidaan vahvistaa uusien sääntöjen mukainen mittaustodistus. Mittaustodistus on maksullinen ja sen hinta on kaksi euroa. Maksu suoritetaan käteisellä mittaustodistusta vastaan. Mittaustilaisuuteen voivat ilmoittautua kaikki halukkaat, kunhan mitattava koira on kisaikäinen. Mittaustilaisuuteen tullessasi tuo mukanasi koiran rekisteritodistus ja mahdollinen kilpailukirja. Karsintoihin osallistuvien ei tarvitse tuoda kilpailukirjaa, vaan mittaustilaisuuden järjestäjä hoitaa tarvittaessa sen merkinnät. Myös karsintoihin osallistuvien tulee ilmoittautua, mikäli haluavat osallistua tähän mittaukseen. Ilmoittautuneille ilmoitetaan arvioitu ajankohta, jolloin koiran tulee olla mitattavana.

MJ-karsintojen mittauksiin ja niihin ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut:
Mari Niinikoski
mari.niinikoski@agilityliitto.fi

Muista mittaustilaisuuksista tiedotetaan erikseen, kun niiden ajankohdat ja niissä mittaavat tuomarit vahvistuvat. Listaa päivitetään niin, että kuluvan vuoden 2017 aikana järjestetään vielä 15–20 erillistä mittaustilaisuutta. Seuroille kerrotaan erikseen mahdollisuudesta järjestää vuonna 2018 mittaustilaisuuksia. Samoin vuoden 2018 SAGIn järjestämistä kollegioista tiedotetaan myöhemmin kuluvan vuoden syksyllä. Mittaavina tuomareina voivat toimia kaikki suomalaiset tuomarit osallistuttuaan erilliseen mittauskoulutukseen. SAGI nimittää kollegiomittaukset ja kansallisten arvokilpailujen tarkistusmittaukset suorittavat tuomarit. Suomalaisen koiran mittaukset mittaustodistukseen suorittaa aina suomalainen tuomari.

Mittauskoulutukset

Mittauskäytäntöjä ja mittaustekniikkaa seurataan ja tarpeen mukaan päivitetään kansallisista mittauksista ja FCIn arvokilpailuissa (EO, JEO tai AWC) suoritetuista mittauksista saatujen kokemusten perusteella. Tuomareille järjestetään määräajoin mittaukseen keskittyvää jatkokoulutusta. Näin varmistetaan, että mittauskäytännöt säilyvät yhdenmukaisina ja kaikki koirat mitataan mahdollisimman yhtenevällä tavalla. Ensimmäiset mittauksien jatkokoulutukset järjestetään kesällä 2017. 

Lisätietoja tiedotteessa kerrotuista mittauksien uusista käytännöistä voi tiedustella hallituksen ja sääntötyöryhmän jäseneltä Mia Laamaselta, mia.laamanen@agilityliitto.fi

Uutista päivitetty 10.7.2017: 
Sagi hyväksyi tuomareiden 20.6.2017 tekemän ehdotuksen ja jatkomittaukseen menevät koirat, joiden korkeus on +/- 1 cm kokoluokan rajasta. Alkuaan raja oli +/- 2 cm kokoluokan rajasta. 

Takaisin