Kilpailujen anomuskalenteri käyttöön, päivityksiä sääntöihin ja muutoksenhakumenettely-lomake käyttöön

Uusi SAGI Anomuskalenteri käyttöön

Agilityn kilpailuanomukset näkee jatkossa SAGI anomuskalenterista.  SAGI anomuskalenteri on ensimmäinen askel kilpailuanomusten työkalujen parantamisessa. Sivulla näkyvät kaikki KITUun tehdyt kilpailuanomukset seuraavien 24 kk osalta. Sivu päivittyy kerran päivässä. Vanha “excelpohjainen päivämäärän varauskalenteri säilyy vielä tovin käytössä (poistumisesta tiedotetaan erikseen). Seurojen toivovaan siirtävän tiedot kilpailuvarauksista myös KITU:n puolelle. 

Linkki anomuskalenteriin löytyy SAGI:n kotisivuilta agilitykilpailujen lomakkeet-sivulta. 

Muutokset agilitysäännöstöön 1.1.2021 alkaen 

Agilitysäännöissä oikaistaan havaittuja ristiriitaisuuksia sekä täsmennetään seikkoja seuraavasti: 

 • Para-agilityn ilmoittautumiskäytäntö on esitetty jatkossa vain “D.1 Agilitykilpailujen järjestämisohjeessa” (kohta 1.5). Se on poistettu kokonaan “D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohjeesta” ja “D.13 Erityisluvat”-säännöstä löytyy jatkossa enää viittaus D.1-ohjeeseen. JSP SM- kilpailun ilmoittautumiskäytäntö on esitetty säännössä “D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje”
 • "D.1 Agilitykilpailujen järjestämisohjeessa” on uusi, kilpailunjärjestäjää velvoittava käytäntö: “Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään erityisluvan mukaiset erityisjärjestelyt. Para-agilityn lisäaika rataantutustumisessa on tarkoitettu vain erityisluvan haltijoille, eikä rataantutustumisen aikana tule olla tarpeetonta häiriötä.”. Tällä pyritään varmistamaan para-agilityurheilijoille erityisluvan mukaisten erityisjärjestelyiden toteutuminen.
 • Lisäksi D.1-ohjeeseen (kohta 2.8.2) on tehty muutos koskien kilpailijoiden numeroiden käyttöä. Kilpailunumeroiden käytöstä ohjeistaa kilpailunjärjestäjä ja kilpailijan tulee toimia kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti.
 • Kansainvälisten agilitykilpailuiden tuloksien lähetysohje lisätty (D.4 Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje).

Arvokilpailujen hakukäytäntöjä ja järjestämistä koskeviä sääntöjä on tarkistettu:

 • Arvokilpailujen hakukäytäntö on päivitetty vastaamaan nykyistä käytäntöä (D.2 Agilitykilpailujen anomisohje)
 • Vuosittain määriteltävät arvokilpailukohtaiset asiat  (kuten valintakriteerit ja osallistujamäärä) esitetään  jatkossa kilpailuohjeessa ja varsinaiset arvokilpailujen järjestämissäännöt D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje) . Kilpailuohje ei voi olla ristiriidassa agilitysäännöstön kanssa. Kilpailuohjeet löytyvät agiarvokisat.com sivustolta.
 • Päivitetty arvokilpailujen kilpailukirjamerkintöjen ohjeistus
 • Päivitetty sertifikaatin jakoperiaate linjaan A-säännön kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa maajoukkuekarsinnoista (MM/PM/EO maajoukkue) ei jaeta sertifikaattia.Yksittäisten ratojen tulokset lasketaan rankingiin sekä SM-nolliin.
 • Päivitetty kansainvälisiin kilpailuihin (MM/PM/EO maajoukkuekilpailut) karsivien kilpailujen ohjeistus. Jatkossa näissä kilpailuissa noudatetaan FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjetta (Judging Guidelines ja Obstacle Guidelines), poislukien avustavan tuomarin toimialue.

Päivitetyt säännöt ovat voimassa 1.1.2021 alkaen ja ne löytyvät agilitysäännöstö-sivuilta. 

Muutoksenhakumenettely-lomake käyttöön 1.1.2021 alkaen 

 • “Muutoksenhakumenettely”-lomake korvaa jatkossa “ilmoitus erimielisyydestä” lomakkeen. 
 • Lomake löytyy agilitykilpailujen lomakkeet-sivulta. 

Tiedustelut 

 • saannot [a] agilityliitto.fi
Takaisin