Kutsu Suomen Agilityliiton kevätkokoukseen 2024

Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi
Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Agilityliiton kevätkokous järjestetään lauantaina 13. huhtikuuta 2024 kello 10 Helsingissä Sporttitalolla (Valimotie 10, Helsinki) sekä etäyhteyden välityksellä. Tilojen rajallisuuden vuoksi suosittelemme ensisijaisesti etäosallistumista. Jokainen Agilityliiton jäsenyhdistys valtuuttaa yhden jäsenensä ääni- ja puheoikeutetuksi ja muut yhdistysten jäsenet voivat ilmoittautua kokoukseen läsnäolijoiksi. 

Liitto toivoo jäsenistön lähettävän esityksensä heti niiden valmistuttua, jotta liitto pystyy perhetymään niiden sisältöön huolellisesti.

Muista seuraavat tärkeät päivämäärät:

 • 16.3.2024 viimeinen päivä toimittaa jäsenyhdistyksen esityksiä kokoukseen sähköpostitse (hallitus@agilityliitto.fi) tai postitse (Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki)

 • 26.3.2024 viimeinen päivä ilmoittautua kokoukseen mukaan paikan päälle - tilojen rajallisuuden vuoksi suosittelemme kuitenkin etäosallistumista

 • 8.4.2024 viimeinen päivä ilmoittautua kokoukseen mukaan etäyhteydellä

 • 11.4.2024 viimeinen päivä jättää valtakirja tarkistettavaksi sähköpostitse (toimisto@agilityliitto.fi)

 • 12.4.2024 klo 14-20 Adoodle-äänestyslinkin testausviesti on osallistujien kuitattavissa

Ilmoittautuminen ja muut kokouksen tärkeät tiedot löytyvät kootusti täältä: https://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/liitto/vuosikokous/ 

Liiton syyskokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistalle merkityt muut asiat. Esityslista päivitetään lopulliseen muotoon 30.3.2024.

Jos liiton jäsenyhdistys haluaa jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee esitys toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (16.3.2023 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Jäsenistö voi kommentoida esityslistaa ja muita materiaalikansiossa julkaistuja dokumentteja etukäteen täältä löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. 

Seurat voivat myös esittää esittää kysymyksiä etukäteen tällä lomakkeella. Kokouksen aikana on myös mahdollista esittää kysymyksiä.

Osallistumisoikeus

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Mikäli patentti- ja rekisterihallitus ehtii hyväksyä liiton sääntömuutokset, jaetaan jäsenyhdistyksille äänimäärät seuraavasti:

Äänimäärät

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni. Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä voi olla käytössään lisä-ääniä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

 • 5-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni

 • 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä

 • 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä

 • 101-150 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä

 • 151-200 henkilölisenssiä yhteensä viisi (5) lisä-ääntä

 • yli 200 henkilölisenssiä yhteensä kuusi (6) lisä-ääntä

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ääni- ja puheoikeutettujen edustajien valtakirjat tulee toimittaa etukäteen 11.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@agilityliitto.fi.

Jäsenyhdistys voi lähettää valtuuttamansa edustajan lisäksi kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan! Yleiskokous on Agilityliiton ylin valtaa käyttävä elin eli jokaisen jäsenseuran kannattaa ehdottomasti osallistua ja olla mukana viemässä suomalaista agilitya eteenpäin. Lisätietoja kokouksesta voi pyytää liiton toimistolta sähköpostitse: toimisto@agilityliitto.fi .

Takaisin