Liittokouluttajaksi 2021

Liittokouluttaja tekee agilityurheiluun liittyvää koulutus-, kehitys-, valmennus- ja valistustoimintaa ensisijaisesti SAGIn jäsenyhdistysten kanssa. Liittokouluttajat ovat sopimuksen mukaan SAGIn jäsenseurojen käytettävissä avustaen koulutukseen ja valmennukseen liittyvissä asioissa, esim. seuran kokonaisvaltaisessa koulutuksen ja valmennuksen suunnittelussa sekä voivat auttaa seurojen toiminnan kehittämisessä pitämällä seurojen kouluttajien ja valmentajien jatkokoulutuksia.

Suomen Agilityliiton koulutusohjeen ja liittokouluttajan työjärjestyksen mukaisesti liittokouluttajaoikeudet voidaan myöntää agilityvalmentaja (AVA3) tai ylemmän tason (VAT, VEAT, LitM; lajina agility) pätevyyden omaavalle agilityvalmentajalle

  • jolla on SAGIn voimassaoleva lisenssi (harrastaja/kilpailija, ei syys- tai kertalisenssi)
  • joka on Suomen Kennelliiton jäsen
  • joka on toiminnassaan osoittanut SAGI-myönteisyyttä ja sitoutuu SAGIn arvoihin ja sääntöihin sekä lajiliiton eettisiin ohjeisiin
  • joka omaa mahdollisimman monipuolisen ja laajan tuntemuksen agilitystä
  • joka omaa valmentajakouluttajalta vaadittavan hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon
  • joka on halukas kehittämään itseään ja pystyy omaksumaan uusia asioita

Liittokouluttajan työjärjestys 2021  

SAGIn koulutusohje (agilityvalmentajat)

Liittokouluttajakorvaukset 2021:

  • 500€/viikonloppu (+ alv 24)
  • 250€/päivä (+ alv 24)
  • 32,26€/h (+ alv 24)
  • kilometrikorvaus sovittuna järjestävän yhdistyksen tai liiton kanssa, enintään Verohallinnon ohjeen mukaan

Liittokouluttaja raportoi toiminnastaan vuosittain SAGIn koulutustoimikunnalle erillisellä toimintakertomuksella. Toimintakertomus palautetaan toimintaa seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Liittokouluttajaoikeudet myöntää SAGIn hallitus koulutustoimikunnan esityksen perusteella kokouksessaan torstaina 17.12. Vuoden 2021 liittokouluttajille ilmoitetaan oikeuksien myöntämisestä sähköpostitse ja liittokouluttajat julkaistaan SAGIn nettisivuilla perjantaina 18.12.

Liittokouluttajaoikeksia vuodelle 2021 haetaan tällä lomakkeella: https://forms.gle/5T7C1fipFvKDyBLD9. Hakuaika päättyy pe 11.12.

Lisätietoja: SAGIn koulutustoimikunta, koulutus-tmk@agilityliitto.fi

Takaisin