Koulutusohje on päivitetty ja muuta ajankohtaista koulutustoiminnassa

Koulutusohje (agilityvalmentajat) on päivitetty

Agilityvalmentajien kouluttamisesta SAGIn puitteissa määräävä ohje on päivitetty. Tärkeimmät päivitykset ja tarkennukset tiivistettynä:

  • valmentajakoulutukseen (AVA1, AVA2, AVA3) osallistuvalla tulee olla voimassa A-, B- tai C-lisenssi (HUOM! ei kerta- tai syyslisenssi)
  • ohjeeseen lisätty maininta aiemman osaamisen tunnistamisen käytännöistä: Hyväksilukeminen on mahdollista koulutuksella tai kokemuksella, joka on merkittävästi laajempaa ja syvällisempää kuin hyväksilukemisen kohteena olevan moduulin tai kokonaisuuden osaamistavoitteet määrittelevät
  • AVA2-pätevyyttä hakiessaan tulee hakijan esittää lisenssiyhdistyksensä tai Suomen Agilityliiton koulutustoimikunnan edustajan antama kirjallinen lausunto
  • AVA3-koulutukseen hakeutuessaan tulee hakijan esittää lisenssiyhdistyksensä tai Suomen Agilityliiton koulutustoimikunnan edustajan antama kirjallinen lausunto

Päivitetty ohje löytyy materiaalipankista.

AVA2-moduulien tarkemmat sisällöt on listattu

Paljon toivotut AVA2-moduulien tarkemmat sisällöt ja käsiteltävät aiheet löytyvät nyt osaamistavoitteiden kanssa samasta paikasta eli täältä. Nyt listatut sisällöt antavat yhdessä osaamistavoitteiden kanssa jonkinlaisen ajatuksen teemoista, joita koulutuksissa käsitellään ja siitä, kuinka syvälle aiheisiin mennään. Sekä sisältöihin että osaamistavoitteisiin voidaan tehdä tarpeen ja koulutuksista saadun palautteen mukaan päivityksiä.

AVA2-moduuleita on nimetty uudelleen

Kaksi AVA2-moduulia on saanut uuden nimen! Uudet sisältöä paremmin kuvaavat nimet ovat saaneet 1.1 ja 2.1. AVA2-moduuli 1.1 kantaa jatkossa nimeä Yhteisön monimuotoisuus (ent. Suomen Agilityliitto) ja 2.1. tunnetaan jatkossa nimellä Valmentajan vuorovaikutustaidot (ent. Ohjausosaaminen). Sisällöt eivät ole muuttuneet eikä muutos aiheuta toimenpiteitä. Nimien vaihtaminen kaikkialle vie hetken, joten jossain saattaa vielä törmätä vanhoihin nimiin.

Lisätietoja: koulutuskoordinaattori (kerttu.kaikkonen@agilityliitto.fi) tai koulutustoimikunta (koulutus-tmk@agilityliitto.)

Takaisin