Kevään sääntöpäivityksiä

Kevään sääntöpäivityksessä on ajantasaistettu säännöt D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje, D.11 Ohje tuloskirjan merkinnät sekä D.13 Erityisluvat. Lisäksi on julkaistu D.13 Para-agilityn erityisluvan hakulomake ja ruotsinkieliset käännökset D.11 Tävlingsbok sekä D.11 Direktiv för antekningar i resultatboken.  

Kevään sääntöpäivityksessä on ajantasaistettu useita dokumentteja. Alla päivitykset pähkinänkuoressa. Päivitetyt säännöt sekä lomake löytyvät agilitysäännöstön sivuilta. Mikäli säännöistä on kysyttävää, ota yhteyttä sääntötyöryhmään, yhteystiedot

D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje (voimassa 1.4.2020)

 • Kaikkien D.8 mainittujen erityisten kilpailuiden osalta noudatetaan kansallisten agilitykilpailujen säännöstöä, ellei sitä ole erikseen toisin mainittu ohjeessa D.8.
 • KV-kilpailut: Jaetaan CACIAG ja varaCACIAG kortit. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Lisätty tieto radan koosta, 20 x 40 m (kilpailukehä edelleen 24 x 40 m). Kilpailun kuluessa tarvittava tieto tulee tarvittaessa välittää sekä suomeksi että englanniksi. KV-kilpailun johtavan ylituomarin tulee olla Kennelliiton vahvistama agilityn ylituomari.
 • Piirinmestaruuskilpailut: Täsmennetty joukkuekilpailun järjestämistä (kennelpiirin piirinmestaruusohjeiden mukaisissa kokoluokissa ohjeen D.7 mukaisesti). Lisätty sijoituskoiran osallistumisoikeus yksilömestaruuksiin: koira kilpailee sen kennelpiirin alueella, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
 • Maajoukkuekilpailut: Sijat 1-12 tulee olla yksiselitteiset. Kilpailuun ei ole osallistumisoikeutta koiralla, joka ei ole oikeutettu osallistumaan MM-kilpailuun. Osallistumismaksu tulee olla maksettu viimeiseen kilpailujärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä. Kilpailussa käytetään tarvittaessa vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria.
 • JSP-SM / juniorit: nuorempi ikäluokkasarja muutettu: ohjaaja täyttää kalenterivuonna alle 12 vuotta (aiemmin oli 8-12 vuotta)
 • JSP-SM / para-agility. Koiran ikä, alennettu 7 vuoteen (tämän iän täyttäneillä koirilla voidaan estekorkeuksia alentaa tuomarin päätöksellä). Ohjaajalla tulee olla ohjeen D.13 mukainen paraluokitus. 
 • JSP-SM /yleiset: Osallistumismaksu tulee olla maksettu viimeiseen kilpailujärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä. Ratasuunnittelussa huomioitaviin asioihin on painotettu eri ikäkategoriasta sekä radan vaikeusasteen suhteuttamista niihin. 
 • Halli-SM: Joukkueradan finaaliradan kuvausta tarkennettu. Muutettu kirjaus joukkuekilpailusta: ohjaaja voi kilpailla samassa kokoluokassa ainoastaan yhdessä joukkueessa. Kilpailussa käytetään tarvittaessa vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria.
 • EO-joukkueen karsintakilpailu: Kilpailussa käytetään tarvittaessa vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria.
 • Games SM: Säännöt päivitetty merkittäviltä osin vastaamaan pelilajien luonnetta ja sääntöjä. Merkittävien muutosten vuoksi sääntömuutoksia ei referoida, vaan niihin pyydetään tutustumaan ajan kanssa.

D.11 Ohje tuloskirjan merkinnät (voimassa 1.3.2020)

 • Täsmennetty hyppyradalta saavutettujen luvan määrää ja kirjauskäytäntö tuloskirjaan. Jatkossa hyppynollien luvan "järjestysnumeroa" ei kirjata kuin enintään 6 kpl. Tämän määrän ylittävät hyppyradan nollatulokset kirjataan vain nollatulokseksi (ei LUVA-merkintää). Sitä ei myöskään merkitä LUVA-tuloksena pöytäkirjaan. 
 • Päivitetty tuloskirjan merkintöjen esimerkkikuva.

D.13 Erityisluvat (voimassa 1.4.2020)

 • Pysyväisluonteinen erityislupa B2-lisenssillä (alle 12 vuotiaat) kilpaileville avustajaan rataantutustumisessa. Pysyväisluonteinen erityislupa on voimassa kansallisissa kilpailuissa, junioreiden agilitykilpailuissa sekä JSP-SM-kilpailussa ilman erillistä hakemusta tai ilmoitusta. Erityislupa ei ole voimassa muissa kansallisissa arvokilpailuissa eikä KV-kisoissa. Erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan kansallisten arvokilpailuiden osallistumisoikeudessa. 
 • Para-agilityssä ryhmien 6 ja 7 välistä eroavaisuutta on selkeytetty (ryhmä 6: aistivammat ja liikkumiskykyyn vaikuttavat kognition vammat. Ryhmä 7: muu kognitiivinen rajoite)
 • Rataantutustumisen erityisjärjestelyissä selkeytetty rataantutustumisen lisäajan määritelmää (2 tai 5 min) ja ratapiirustuksen ennalta tutustumista (oikeus tutustua ratapiirustukseen mahdollisuuksien mukaan)
 • Para-agilityluvan voimassaoloa arvokilpailuissa on selkiytetty. Lisäksi on määritelty, että erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan kansallisten arvokilpailuiden osallistumisoikeudessa.
 • Para-agilityn sääntökohdista on poistettu viittaukset PAWC-kilpailusääntöihin sekä yksinkertaistettu lääkärinlausunnon sisältöä.

D.13 Para-agilityn erityisluvan hakulomake (voimassa 1.4.2020)

 • Para-agilityn erityisluvan hakulomakkeella anotaan oikeutta para-agilitylupaan, muutosta olemassa olevaan para-agilitylupaan tai osallistumisoikeutta para-agilitykilpailuihin. Tiedustelut lomakkeen täytöstä, tapio.leppanen[at]agilityliitto.fi. 
Takaisin