Kevään sääntöpäivityksiä: D8, D11 ja D13. Uudet D11 ruotsinkieliset käännökset sekä D.13 para-agilityn erityisluvan hakulomake. Lapsilla (B2 lisenssillä kilpailevat) jatkossa oikeus avustajaan rataantutustumisessa!

Kevään sääntöpäivityksessä on ajantasaistettu säännöt D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje, D.11 Ohje tuloskirjan merkinnät sekä D.13 Erityisluvat. Lisäksi on julkaistu D.13 Para-agilityn erityisluvan hakulomake ja ruotsinkieliset käännökset D.11 Tävlingsbok sekä D.11 Direktiv för antekningar i resultatboken.  

Kevään sääntöpäivityksessä on ajantasaistettu useita dokumentteja. Alla päivitykset pähkinänkuoressa. Päivitetyt säännöt sekä lomake löytyvät agilitysäännöstön sivuilta. Mikäli säännöistä on kysyttävää, ota yhteyttä sääntötyöryhmään, yhteystiedot

D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje (voimassa 1.4.2020)

 • Kaikkien D.8 mainittujen erityisten kilpailuiden osalta noudatetaan kansallisten agilitykilpailujen säännöstöä, ellei sitä ole erikseen toisin mainittu ohjeessa D.8.
 • KV-kilpailut: Jaetaan CACIAG ja varaCACIAG kortit. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Lisätty tieto radan koosta, 20 x 40 m (kilpailukehä edelleen 24 x 40 m). Kilpailun kuluessa tarvittava tieto tulee tarvittaessa välittää sekä suomeksi että englanniksi. KV-kilpailun johtavan ylituomarin tulee olla Kennelliiton vahvistama agilityn ylituomari.
 • Piirinmestaruuskilpailut: Täsmennetty joukkuekilpailun järjestämistä (kennelpiirin piirinmestaruusohjeiden mukaisissa kokoluokissa ohjeen D.7 mukaisesti). Lisätty sijoituskoiran osallistumisoikeus yksilömestaruuksiin: koira kilpailee sen kennelpiirin alueella, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
 • Maajoukkuekilpailut: Sijat 1-12 tulee olla yksiselitteiset. Kilpailuun ei ole osallistumisoikeutta koiralla, joka ei ole oikeutettu osallistumaan MM-kilpailuun. Osallistumismaksu tulee olla maksettu viimeiseen kilpailujärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä. Kilpailussa käytetään tarvittaessa vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria.
 • JSP-SM / juniorit: nuorempi ikäluokkasarja muutettu: ohjaaja täyttää kalenterivuonna alle 12 vuotta (aiemmin oli 8-12 vuotta)
 • JSP-SM / para-agility. Koiran ikä, alennettu 7 vuoteen (tämän iän täyttäneillä koirilla voidaan estekorkeuksia alentaa tuomarin päätöksellä). Ohjaajalla tulee olla ohjeen D.13 mukainen paraluokitus. 
 • JSP-SM /yleiset: Osallistumismaksu tulee olla maksettu viimeiseen kilpailujärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä. Ratasuunnittelussa huomioitaviin asioihin on painotettu eri ikäkategoriasta sekä radan vaikeusasteen suhteuttamista niihin. 
 • Halli-SM: Joukkueradan finaaliradan kuvausta tarkennettu. Muutettu kirjaus joukkuekilpailusta: ohjaaja voi kilpailla samassa kokoluokassa ainoastaan yhdessä joukkueessa. Kilpailussa käytetään tarvittaessa vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria.
 • EO-joukkueen karsintakilpailu: Kilpailussa käytetään tarvittaessa vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria.
 • Games SM: Säännöt päivitetty merkittäviltä osin vastaamaan pelilajien luonnetta ja sääntöjä. Merkittävien muutosten vuoksi sääntömuutoksia ei referoida, vaan niihin pyydetään tutustumaan ajan kanssa.

D.11 Ohje tuloskirjan merkinnät (voimassa 1.3.2020)

 • Täsmennetty hyppyradalta saavutettujen luvan määrää ja kirjauskäytäntö tuloskirjaan. Jatkossa hyppynollien luvan "järjestysnumeroa" ei kirjata kuin enintään 6 kpl. Tämän määrän ylittävät hyppyradan nollatulokset kirjataan vain nollatulokseksi (ei LUVA-merkintää). Sitä ei myöskään merkitä LUVA-tuloksena pöytäkirjaan. 
 • Päivitetty tuloskirjan merkintöjen esimerkkikuva.

D.13 Erityisluvat (voimassa 1.4.2020)

 • Pysyväisluonteinen erityislupa B2-lisenssillä (alle 12 vuotiaat) kilpaileville avustajaan rataantutustumisessa. Pysyväisluonteinen erityislupa on voimassa kansallisissa kilpailuissa, junioreiden agilitykilpailuissa sekä JSP-SM-kilpailussa ilman erillistä hakemusta tai ilmoitusta. Erityislupa ei ole voimassa muissa kansallisissa arvokilpailuissa eikä KV-kisoissa. Erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan kansallisten arvokilpailuiden osallistumisoikeudessa. 
 • Para-agilityssä ryhmien 6 ja 7 välistä eroavaisuutta on selkeytetty (ryhmä 6: aistivammat ja liikkumiskykyyn vaikuttavat kognition vammat. Ryhmä 7: muu kognitiivinen rajoite)
 • Rataantutustumisen erityisjärjestelyissä selkeytetty rataantutustumisen lisäajan määritelmää (2 tai 5 min) ja ratapiirustuksen ennalta tutustumista (oikeus tutustua ratapiirustukseen mahdollisuuksien mukaan)
 • Para-agilityluvan voimassaoloa arvokilpailuissa on selkiytetty. Lisäksi on määritelty, että erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan kansallisten arvokilpailuiden osallistumisoikeudessa.
 • Para-agilityn sääntökohdista on poistettu viittaukset PAWC-kilpailusääntöihin sekä yksinkertaistettu lääkärinlausunnon sisältöä.

D.13 Para-agilityn erityisluvan hakulomake (voimassa 1.4.2020)

 • Para-agilityn erityisluvan hakulomakkeella anotaan oikeutta para-agilitylupaan, muutosta olemassa olevaan para-agilitylupaan tai osallistumisoikeutta para-agilitykilpailuihin. Tiedustelut lomakkeen täytöstä, tapio.leppanen[at]agilityliitto.fi. 
Takaisin