Kansallinen agilitysäännöstö koostuu seuraavista osioista: A kilpailusääntö, B laji- ja arvosteluohjeet, C Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuita koskevia sääntöjä ja ohjeita sekä D lajin toimintaohjeet.