Koulutustoimikunnan apuna toimintaa kehittävät ja toteuttavat nuorisotyöryhmä, paragilitytyöryhmä, tuomarityön kehittämisen työryhmä, valmentajakoulutuksen työryhmä sekä TopTeam-työryhmä. Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Suunnitelmissa on lisäksi työryhmät, jotka kehittäisivät liittokouluttajatoimintaa, alueellista valmennusta, koirakon urapolkumallia sekä suunnittelisivat SAGIn kokonaisvaltaista valmennus- ja koulutustoimintaa.

Koulutustoimikunnan tehtävät: 

Koulutus- ja valmennustoiminnan pääperiaatteena on ylläpitää ja kehittää kansallista, kokonaisvaltaista lajiosaamista urapolkumallin avulla. Koulutus- ja valmennustoiminta sisältää harrastajien, tuomarien, seuratoimijoiden, kouluttajien, valmentajien ja SAGIn toimihenkilöidenkin kouluttamisen.  

Koulutustoimikunta vastaa yllä olevien periaatteiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Kehitystyötä tehdään organisoimalla jäsenyhdistyksien koulutus- ja kurssitoimintaa sekä kehittämällä uusia konsepteja koirakon eli ohjaajan ja koiran kouluttamiseksi sekä valmennuksen järjestämiseksi niin aluetasolla kuin valtakunnallisissa valmennusryhmissäkin. Lisäksi tuomarikoulutusta kehitetään jatkuvasti.

Koulutusten, valmennuksien ja kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriso- ja paragilitytoiminnan kehittämiseen. Koulutus- ja valmennustoiminnan tarkoituksena on lisätä kokonaisvaltaisesti agilityn lajiosaamista, liikunnallisuutta ja urheilullisuutta.

Koulutustoimikunnalle voi lähettää postia osoitteeseen koulutus-tmk (at) agilityliitto.fi 

Koulutustoimikunnan vastuualueelle kuuluvat asiat: 

 1. Kurssit ja niiden materiaalit (KO, valmentaja II, VKT, ratamestari)
 2. Kurssikalenteri ja kurssianomusten käsittely
 3. Tuomarin urapolku ( toimitsijaurapolku) Tuomarikurssit ja tuomarien jatkokoulutus
 4. Koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen (valmentajan, koirakon urapolku)
 5. Valmentajakoulutus sekä liittokouluttajien jatkokouluttaminen
 6. Alueellinen valmennustoiminta
 7. Nuoriso-, seniori- ja parakoulutus
 8. Valtakunnalliset valmennuskokonaisuudet, TopTeam
 9. Seurojen lajiosaaminen kehityksen tukeminen
 10. Seuratoimihenkilöiden koulutus; seuratoimijaseminaari, keskustelutilaisuudet

Koulutustoimikunnan kokoonpano: 

 • Jukka Yliruokanen, vetäjä
 • Kerttu Kaikkonen, sihteeri
 • Mia Laamanen
 • Asko Jokinen
 • Jari Lampinen
 • Maria Huttunen
 • Essi Labart 
 • Inna Kajaste, hallituksen edustaja
 • Marika Turkia
 • Marja Salomaa