Koirakko aloittaa lajin parissa yleensä seuroissa alkeiskurssien kautta. Agilitykoulutusta järjestetään seurojen ja yksityisten yrittäjien toimesta useilla paikkakunnilla, joten lajista kiinnostuneen kannattaa ottaa selvää oman kotipaikkakuntansa lajitoiminnasta. Useiden seurojen koulutustarjonta kattaa mahdollisuudet kehittyä alkeista maajoukkuetasolle asti. Sagin koulutus-  ja valmennusjärjestelmä ja sen kehitys painottuu tukemaan seurojen koulutus- ja valmennustoimintaa. 

Alueellisen valmennuksen peruslähtökohtana on tukea agilityurheilijoiden harjoittelua seuroissa tehtävän perusharjoittelun tueksi. Valmennuksen käytännön toteutuksessa otetaan lähtökohtaisesti huomioon alueiden erilaisuus. Alueellien valmennustoiminta on lajiliiton ohjaamaa, toiminnan koordinoinnista ja järjestämisestä vastaavat seurat omilla alueillaan, alueesta riippuen yhdessä yhden tai useamman toisen alueen seuran kanssa. Seurat itse suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan, alueen tarve ratkaisee ensisijaisesti toiminnan laadun ja määrän. Alueellisella valmennustoiminnalla pyritään nostamaan koulutus- ja valmennustoiminnan tasoa ja tasoittamaan alueellisia eroja. Alueellisen valmennuksen ensimmäinen jakso käynnistyi vuonna 2012 ja ryhmät toimivat 1-2 vuotta. Toinen kausi käynnistyy 2015. 

Valtakunnallinen valmennus tapahtuu maajoukkueen sekä edustusjoukkuieiden leireillä sekä TopTeam-valmennuksessa, jossa huipulle tähtääville koirakoille ja uusille potenttiaalisille pareille järjestetään pitkäjänteistä ja monipuolista valmennusta. Myös juniori-, seniori- sekä paragiliyharrastajat ovat osa SAGIn valmennusjärjestelmää, ja heille on osittain oma urapolku kuljettavanaan sisältäen mm. koulutusviikonloppuja sekä leirejä.