SAGI kehittää ja ylläpitää agilityn koulutus- ja valmennusjärjestelmää, joka luo koirakoille edellytykset kansainväliseen menestykseen niin henkilökohtaisissa kuin joukkuekilpailuissakin. Tavoitteen saavuttamiseksi SAGI järjestää koulutusta valmentajille ja koulutusohjaajille sekä valmennusta koirakoille seuratasolta aina maajoukkuetasolle asti. Kehitystyötä tehdään organisoimalla jäsenyhdistyksien koulutus- ja kurssitoimintaa sekä kehittämällä uusia konsepteja koirakon eli ohjaajan ja koiran kouluttamiseksi sekä valmennuksen järjestämiseksi niin aluetasolla kuin valtakunnallisissa valmennusryhmissäkin.

Lisäksi tuomarijärjestelmän puitteissa organisoidaan ja kehitetään tuomarien perus- ja jatkokoulutusta. SAGIn valmennusjärjestelmä siis tukee ja kehittää valmentajan, koirakon sekä tuomarin urapolkuja.

Koulutusten, valmennusten ja kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriso- ja paragilitytoiminnan kehittämiseen. Koulutus- ja valmennustoiminnan tarkoituksena on lisätä kokonaisvaltaisesti agilityn lajiosaamista, liikunnallisuutta ja urheilullisuutta.