Kurssin järjestäminen

Kurssin voi järjestää Suomen Agilityliitto (SAGI) tai SAGIn jäsenyhdistys. Kurssin vetää agilitytuomari tai muu SAGIn hyväksymä henkilö. Kurssin järjestämisoikeutta anotaan SAGIlta kurssien anomisohjeen mukaisesti.

Kurssi on yhden päivän mittainen, mutta tarvittaessa käytännön harjoittelu voidaan järjestää toisena päivänä. Kurssi koostuu teoriaopinnoista ja käytännön harjoittelusta, jossa opetellaan sekä radan rakentamiseen, ylläpitämiseen että toimihenkilöiden ohjeistamiseen liittyviä taitoja. Kurssiin käytettävä tuntimäärä, luentojen osuus ja käytännön harjoittelun toteutus on kurssin vetäjän päätettävissä. Ratamestarikurssin hyväksytty suorittaminen merkitään koetoimitsijakorttiin ja Suomisporttiin.

Kurssinjärjestäjän tulee toimittaa SAGIlle kurssin vetäjän allekirjoittama lista niistä henkilöistä, jotka ovat läpäisseet kurssin hyväksytysti. Listan perusteella merkintä kurssin suorittamisesta lisätään Suomisportiin. Lista toimitetaan SAGIn toimistoon (toimisto@agilityliitto.fi). 

Pohjatiedot

Ennen ratamestarikurssia on suositeltavaa käydä koetoimitsijakurssi ja tutustua agilitysäännöstöön, ja erityisesti kilpailuiden järjestämisohjeeseen. Ratamestarikurssi sopii toimihenkilöiden lisäksi erinomaisesti myös agilityvalmentajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssimateriaali

Ratamestarikurssin kurssimateriaali on ladattavissa sähköisessä muodossa materiaalipankistamme.