Agilitysäännöstön sisältämät säännöt ja ohjeet

Kilpailusääntö Tävlingsregel / Competition Rules (voimassa 1.1.2014 alkaen)
Kilpailusääntö sisältää keskeisiä tietoja agilitykilpailun järjestämisestä, kilpailuun osallistumisesta sekä muista kilpailutoimintaan liittyvistä asioista.

Agilitytuomarin ohje / Agilitydomarens direktiv / Judging Guidelines (voimassa 1.1.2014 alkaen)
Ohje sisältää tietoja agilitytuomarin tehtävästä, kilpailukirjan merkinnöistä, ratasuunnittelusta, kilpailusuorituksen arvostelusta sekä esteiden mitat ja suoritusohjeet.

Estemuutokset uusiin sääntöihin (voimassa 1.1.2018 alkaen)

Agilitykilpailujen järjestämisohje / Agilitytävlingarnas arrangörsdirektiv / Competition Organisers Guide(voimassa 1.1.2014 alkaen)
Ohje sisältää tietoja kansallisten ja kansainvälisten agilitykilpailujen, piirinmestaruuskilpailujen, suomenmestaruuskilpailujen sekä maajoukkueen karsintakilpailun järjestämisestä.

Kennelliiton yleiset säännöt, ohjeet ja määräykset
Kennelliiton sivuilta löytyy koirien kilpailutoimintaan liittyviä yleisiä sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, kuten esimerkiksi rokotusmääräykset, koirien antidopingsääntö ja valionarvosääntö. Sivustolta löytyy tietoa myös erimielisyyden ilmoittamisesta ja muutoksenhakumenettelystä.

Muut SAGIn antamat ohjeet

Kilpailujen anomisohje (versio 31.5.2015)
Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SM-kilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä Kennelliitto on siirtänyt SAGIlle oikeuden vuosittain päättää SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjästä. FCI myöntää kansainväliset agilitykilpailut.

Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje (versio 31.5.2015)
Virallisten agilitykilpailujen tulokset lähetetään SAGIlle. Agilitytuomarin allekirjoittamien pöytäkirjojen ja ylituomarikertomuksen lisäksi tulokset lähetetään myös sähköisessä muodossa. Tulokset tulee lähettää viikon sisällä kilpailujen järjestämisestä.

Tarvikeluettelo (versio 31.5.2015)
Esimerkkiluettelo agilitykilpailun järjestämisessä tarvittavista tarvikkeista.

Kilpailukelpoisuuden tarkastaminen (versio 31.5.2015)
Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että ohjaajan ja koiran on täytettävä kilpailuun osallistumiselle asetetut edellytykset. Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18-vuotiaan henkilön osalta ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja. Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta.

Menettelytapaohje (versio 1.1.2014)
Menettelytapaohje selventää uuden agilitysäännöstön tulkintaan liittyviä kysymyksiä ja menettelytapoja. Ohjeella ei laajenneta agilitysäännöstön soveltamisalaa, vaan ohjeessa on annettu tarkennuksia ja suosituksia käytännön menettelytavoista agilitysäännöstössä asetetuissa puitteissa.

FCI säännöt

FCI:n Agilitysäännöt / FCI Agility Regulations

FCI:n ohjeita agilitytuomareille / FCI Guidelines

Muut arvokisasääntöjä

Regulations for the Nordic Agility Championship (NAC)

Lisätietoja
toimisto (at) agilityliitto.fi