Suomen Agilityliiton valmentajakoulutusten tarkoitus on antaa osallistujille eväitä valmentajana tai apuvalmentajana toimimiseen. Asioita käsitellään monipuolisesti sekä ryhmässä että itsenäisesti. Kouluttajan tärkein tehtävä on toimia oppimisen mahdollistajana. Tapaamiset ovat työpajan kaltaisia vuorovaikutteisia tilaisuuksia ja vaativat aktiivista osallistumista. Jokainen osallistuja tuo ryhmään omat mielipiteensä ja kokemuksensa, joiden avulla työstetään koulutukseen kuuluvia teemoja yhdessä. Jokaisen tulee tehdä töitä oman oppimisensa eteen ja jokainen on lopulta itse vastuussa omasta kehittymisestään. Tarkempi toteutusmuoto riippuu kurssin vetäjästä ja käytettävissä olevista resursseista. Kaikissa valmentajakoulutuksissamme on otettu käyttöön sähköinen oppimisympäristö alkuvuodesta 2021. Valmentajakoulutuksia vetävät SAGIn liittokouluttajat.


Tulevat AVA1- ja AVA2-koulutukset löydät >>kurssikalenterista<<

Miten kurssikalenteri toimii? Ohjevideosta näet tärkeimmät toiminnot!


Oletko käynyt vanhoja kursseja? Katso tarkemmat tiedot tästä ohjeesta!

Agilityn apuvalmentaja (AVA1)

AVA1-pätevyyden suorittanut agilityn apuvalmentaja pystyy sekä toimimaan apuvalmentajana kokeneemman valmentajan ohjauksessa että itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan yksittäisiä harjoituskertoja joko yksilölle tai ryhmälle. Hän osaa pohtia toteuttamiaan harjoituskertoja ja laatimaan niistä yhdenvedon työnsä tueksi. Hän tuntee lajin toimintaympäristön ja perusperiaatteet. Hän osaa kuvailla, mistä asioista lajiosaaminen koostuu. Agilityn apuvalmentaja tunnistaa omat vahvuutensa ja kykenee tarkkailemaan omaa toimintaansa.

Agilityn apuvalmentaja (AVA1) -kurssi on suunnattu erityisesti aloitteleville valmentajille, mutta tarkempi sisältö ja keskustelut muokkautuvat osallistujien lähtötason mukaan. AVA1-kurssilla käsitellään muiden teemojen ohella mm. valmentajana toimimista, ryhmän ohjaamista, koiran oppimista ja perusfysiikkaan liittyviä asioita sekä koiran että ohjaajan kannalta. Kurssi sisältää luento-osuuden ja sekä itsenäisesti työstettäviä että ryhmässä toteutettavia tehtäviä.

AVA1-kursseja järjestävät SAGIn jäsenyhdistykset yhdessä liittokouluttajien kanssa. Kokonaisuuden laajuus on noin 10-15 tuntia.


Agilityvalmentaja (AVA2)

Agilityvalmentaja (AVA2) -pätevyyden suorittanut agilityvalmentaja pystyy suunnittelemaan kokonaisen harjoituskauden ja toteuttamaan sen suunnitelmansa pohjalta. Hän suunnittelee ja toteuttaa harjoituskauden niin, että jokainen koirakko otetaan yksilöllisesti huomioon. Hän huomio harjoituskautta suunnitellessaan ja toteuttaessaan sekä ohjaajan että koiran hyvinvointitekijät. Hän tukee omalla toiminnallaan agilityseurojen toimintaa. Hän hallitsee sekä eläinten että ihmisen oppimisen perusteet käyttäen tietojaan tukena harjoituskauden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hänellä on käytössään erilaisia työkaluja haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Hän on erikoistunut omien mielenkiintojensa mukaisesti ja toteuttaa valmennustyötään taitojaan monipuolisesti hyödyntäen. Hän tuntee omat vahvuutensa ja kehityskohteensa valmentajana ja pystyy analysoimaan omaa toimintaansa.

Agilityvalmentaja (AVA2) -kokonaisuus sisältää 12 erillistä moduulia ja neljä erikoistumisosiota. Moduulit on jaettu neljään osaamisalueeseen: Agility-yhteisö, Valmennustaidot, Urheilijataidot ja Lajitaidot. Suoritusjärjestys on vapaa, mutta erityisesti Urheilijataidoissa ja Lajitaidoissa on erittäin suositeltavaa käydä moduulit numerojärjestyksessä, jotta aiemmin opitun päälle voidaan sujuvasti syventää osaamista. Erikoistumisosiot suoritetaan muiden moduulien yhteydessä erillisenä tehtävänä ja niitä tulee jokaisen valmentajan suorittaa yhteensä neljä eli yksi per osaamisalue. Valmentajakoulutusten osaamistavoitteet ja käsiteltävät aiheet löydät täältä.

Alla olevassa kuvassa esitetyt tuntimäärät ovat ohjeellisia ja saattavat jonkin verran vaihdella järjestämiskerran mukaan. Yhteensä AVA2-kokonaisuus on noin 85 tuntia.

AVA2-moduuleja voivat järjestää Suomen Agilityliitto ja sen jäsenyhdistykset. AVA2-moduuleja vetävät Suomen Agilityliiton liittokouluttajat.

AVA2-koulutuksen moduuli 1.1 Yhteisön monimuotoisuus on nyt suroitettavissa myös itsenäisesti. Ilmoittaudu kurssille täältä.

Oletko käynyt kaikki AVA2-moduulit ja haluat hakea AVA2-pätevyyttä?

AVA2-pätevyyttä haetaan sähköpostitse toimistolta (toimisto@agilityliitto.fi), kun kaikki AVA2-moduulit ja erikoistumiset on suoritettu hyväksytysti. Tarkistathan, että suoritukset näkyvät Suomisportissa ennen kuin haet pätevyyttä. AVA2-pätevyyttä hakiessa tulee esittää lisenssinumero, todistus Kennelliiton jäsenyydestä (esim. kuvakaappaus jäsenkortista OmaKoirasta), hakijan lisenssiyhdistyksen, tai hyvin perustelluissa tapauksissa Suomen Agilityliiton koulutustoimikunnan tai sen edustajan, antama vapaamuotoinen kirjallinen lausunto ja todistus käydystä Vastuullisen valmentajan verkkokurssista (kuvakaappaus meriitistä tai todistus).

agilityvalmentaja


Agilityvalmentaja (AVA3)

Ensimmäinen Agilityvalmentaja (AVA3) -pilottikurssi toteutettiin yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa 2019-2020. Kurssin vetäjinä toimivat liittokouluttajat Mia Laamanen ja Sanna Lehtonen. Kurssilta valmistui 23 uutta agilityvalmentajaa (AVA3). Samassa yhteydessä ylemmän valmentajatutkinnon suorittaneille (lajinaan agility) myönnettiin AVA3-pätevyys.

Seuraava AVA3-kurssi on suunniteltu alkavaksi viimeistään vuoden 2022 alkupuolella. AVA3-kurssi toimii samalla vanhan 2-tason valmentajakurssin käyneiden täydennyskoulutuksena ja seuraavalle kurssille on suunniteltu tietty määrä kiintiöpaikkoja täydentäjille. Lisätietoja seuraavasta kurssista julkaistaan vuoden 2022 aikana.


Aiemman osaamisen tunnistaminen valmentajakoulutuksissa

Suomen Agilityliiton liittokouluttajista koostuva hyväksilukuryhmä käsittelee AVA1- ja AVA2-koulutusten hyväksilukemista ja aiemman osaamisen tunnistamista valmentajakoulutusten yhteydessä. Hyväksilukuryhmää johtaa koulutuskoordinaattori. AVA3-sisältöjen osalta hyväksilukeminen käsitellään jokaisen AVA3-kurssille osallistuvan kanssa erillisessä aloituskeskustelussa ennen kurssin alkua.

Aiemman osaamisen tunnistamista haetaan erillisellä lomakkeella. Hyväksilukuryhmä voi pyytää hakijaa esittämään lisätietoja aiemmasta osaamisestaan tai asettaa hakijalle hyväksiluettavaan kokonaisuuteen tai moduuliin liittyviä lisätehtäviä niin katsoessaan.

Tarkempia tietoja aiemman osaamisen tunnistamisesta löydät tästä ohjeesta.

Oletko käynyt vanhoja kursseja? Katso tarkemmat tiedot tästä ohjeesta!


Lisätietoja: koulutus-tmk@agilityliitto.fi tai koulutuspäällikkö Viljami Saarivuo (viljami.saarivuo@agilityliitto.fi)