Kurssin tavoite

Koetoimitsijakurssin tavoitteena on pätevöidä osallistujat agilityn kilpailutoimitsijoiksi, jotka tuntevat voimassa olevat lajin säännöt ja muut kilpailujen järjestämiseen liittyvät ohjeet ja määräykset ja hallitsevat kilpailujen läpiviennin kilpailujen anomisesta tulosten toimittamiseen saakka. Kurssin läpäisseet ja harjoittelut suorittaneet oppilaat hallitsevat kaikki toimihenkilötehtävät ja pystyvät vastaavana koetoimitsijana ottamaan vastuun kilpailuorganisaatiosta.

Kurssin järjestäminen

Kurssin voi järjestää Suomen Agilityliitto (SAGI) tai SAGIn jäsenyhdistys. Kurssin vetäjä voi olla agilitytuomari tai muu SAGIn hyväksymä kurssin vetäjä. Kurssi anotaan SAGIlta kurssien anomisohjeen sekä Kennelliiton ohjeen "Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöitymisohje" mukaisesti vähintään 1 kk ennen aiottua kurssiajankohtaa.

Koulutus

Vastaavan koetoimitsijan koulutus on kaksiosainen:

  • perusosasta  (järjestysvastuu Kennelpiirillä)
  • koemuotokohtaisesta osasta (järjestysvastuu Agilityliitolla).

Koulutukseen hakeutuvan henkilön on oltava Kennelliiton jäsen jo kurssille mentäessä ja hänen on omattava riittävä tietous omasta tai omista koemuodoistaan.

Koemuotokohtainen kurssi on yhden päivän mittainen. Kurssi koostuu teoriaopinnoista ja oppimistehtävistä, joissa käydään läpi kilpailujen anomiseen, suunnitteluun, valmisteluun ja järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Kurssin jälkeen on suoritettava viisi vähintään yhden tasoluokan mittaista harjoittelukertaa. Harjoittelut suoritetaan virallisissa kilpailuissa ja ne valvoo sekä vastaava koetoimitsija että tuomari. Harjoittelukerroista ainakin kerran tulee toimia tuomarinsihteerinä, pöytäkirjanpitäjänä, pöytäkirjan pitäjän sihteerinä ja ratamestarina. Kurssin ja harjoittelukertojen suoritukset merkitään harjoittelukorttiin, jolla anotaan koetoimitsijakorttia. Kurssin suorittamisen vahvistaa kurssin vetäjä(t) ja harjoittelukertojen suorittamiset ko. kilpailun  ylituomari.

Koetoimitsijakortti

Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksen perusosan ja lajikohtaisen koulutuksen että koulutukseen liittyvän harjoittelun viiden vuoden aikana. Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta. Koetoimitsijakortin saadakseen on oltava Kennelliiton jäsen ja agilitylisenssinhaltija. Kortti oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn Kennelliiton myöntämiin näyttelyihin ja SAGIn järjestämiin tai myöntämiin kansallisiin kilpailutapahtumiin. Kortti anotaan SAGIlta anomisohjeen mukaisesti harjoittelujen suorittamisen jälkeen.

Pohjatiedot

  • Luettava etukäteen: Agilitysäännöstö, erityisesti kilpailujen järjestämisohje
  • Kokemus toimihenkilötehtävistä eduksi
  • Mietittävä etukäteen: joku itselle epäselvä asia, kuten eteen tullut ongelmatilanne tai säännöissä tai ohjeissa epäselvästi esitetty kohta

Koetoimitsijakurssin harjoittelukortti löytyy sähköisessä muodossa materiaalipankistamme.