Kurssin tavoite

Koetoimitsijakurssin tavoitteena on pätevöidä osallistujat agilityn kilpailutoimitsijoiksi, jotka tuntevat voimassa olevat lajin säännöt ja muut kilpailujen järjestämiseen liittyvät ohjeet ja määräykset, sekä hallitsevat kilpailujen läpiviennin kilpailujen anomisesta tulosten toimittamiseen saakka. Kurssin läpäisseet osallistujat hallitsevat kaikki toimihenkilötehtävät ja pystyvät vastaavana koetoimitsijana ottamaan vastuun kilpailuorganisaatiosta.

Kurssin järjestäminen

Kurssin voi järjestää Suomen Agilityliitto (SAGI) tai SAGIn jäsenyhdistys. Kurssin vetäjä voi olla agilitytuomari tai muu SAGIn hyväksymä kurssin vetäjä. Kurssin vetäjän ja sopivan päivämäärän löydyttyä, järjestämisoikeutta anotaan SAGIlta kurssien anomisohjeen mukaisesti.

Kurssille voi osallistua 15 vuotta täyttäneet, yhdistyksen suosittelemat henkilöt, jotka ovat suorittaneet kennelpiirien vuosittain järjestämän puolipäiväisen yleisen koetoimitsijakurssin (osa 1), joka tulee suorittaa ennen lajiosaa (Koetoimitsijakurssi 2 agility). Mikäli on tarve alueellisille poikkeuksille, niistä tulee tehdä perusteltu esitys koulutustoimikunnalle.. 

Kurssi on yhden päivän mittainen. Kurssi koostuu teoriaopinnoista ja oppimistehtävistä, joissa käydään läpi kilpailujen anomiseen, suunnitteluun, valmisteluun ja järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Kurssin jälkeen on suoritettava viisi vastaavan koetoimitsijan ja tuomarin valvomaa vähintään yhden tasoluokan mittaista harjoittelukertaa  virallisissa kilpailuissa. Harjoittelukerroista ainakin kerran tulee toimia tuomarinsihteerinä, pöytäkirjanpitäjänä, pöytäkirjan pitäjän sihteerinä ja ratamestarina. Kurssin ja harjoittelukertojen suoritukset merkitään harjoittelukorttiin, jolla anotaan koetoimitsijakorttia. Kurssin suorittamisen vahvistaa kurssin vetäjä(t) ja harjoittelukertojen suorittamiset ko. kilpailun  ylituomari.

Koetoimitsijakortti

Agilityn koetoimitsijakurssin ja siihen kuuluvat harjoittelut hyväksytysti suorittaneet voivat anoa SAGIta koetoimitsijakorttia. Koetoimitsijakortin saadakseen on oltava täysi-ikäinen (18 v), SKL jäsen ja agilitylisenssinhaltija. Kortti oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn Kennelliiton myöntämiin näyttelyihin ja SAGIn järjestämiin tai myöntämiin kansallisiin kilpailutapahtumiin. Kortti anotaan SAGIlta anomisohjeen mukaisesti harjoittelujen suorittamisen jälkeen.

Pohjatiedot

  • Luettava etukäteen: Agilitysäännöstö, erityisesti kilpailujen järjestämisohje
  • Kokemus toimihenkilötehtävistä eduksi
  • Mietittävä etukäteen: joku itselle epäselvä asia, kuten eteen tullut ongelmatilanne tai säännöissä tai ohjeissa epäselvästi esitetty kohta

Koetoimitsijakurssin harjoittelukortti löytyy sähköisessä muodossa materiaalipankistamme.