Alustatutkimusprojektiryhmä tarkastelee agilityn alustojen vaikutusta koirien hyvinvointiin ja suorituskykyyn

Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi
Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Agilityliiton hyvinvointityöryhmä perustettiin syksyllä 2023. Työryhmä on jakautunut pienempiin projektiryhmiin, jotka keskittyvät eri vastuualueisiin mahdollistaen tehokkaan työskentelyn sekä asiantuntijuuden hyödyntämisen eri työskentelyalueilla.

Työryhmä on laatimassa ohjeistuksia seuroille harrastustilojen ja kilpailuiden turvallisuudesta sekä kilpailunjärjestäjän vastuista. Lisäksi tekeillä on ohjeistus kilpailijoille koiran kohtelusta ja kilpailukelpoisuuden määrittelystä. Ohjeistuksissa huomioidaan vuoden alussa voimaan tullut eläinten hyvinvointilaki sekä Ruokaviraston lakia koskevat ohjeet. Työryhmän toiminta ei rajoitu pelkästään ohjeistuksiin. He tuottavat  myös materiaalia valmennukseen, koulutusmenetelmiin ja koirien fysiikkaan liittyen. Lisäksi he suomentavat ja jakavat aihealueen kansainvälisiä tutkimuksia.

- On hienoa, että jo tehtyjä tutkimuksia suomennetaan ja jaetaan, ja lisäksi aloitetaan myös uusia selvityksiä, joilla voi lajin kannalta olla erittäin suuriakin vaikutuksia turvallisuuteen, toteaa Suomen Agilityliiton toiminnanjohtaja Tytti Käyhkö.

Vuoden 2023 lopussa hyvinvointityöryhmä perusti alustatutkimusprojektiryhmän, johon kuuluvat hyvinvointityöryhmän asiantuntijajäsenten lisäksi Kimmo Suopajärvi, Einari Pekkala ja Jani Kantola. Ryhmä tekee selvitystä agilityn alustojen vaikutuksesta koirien hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Projektiryhmän tavoitteena on kehittää prosessi, jolla voidaan mahdollisimman monta osatekijää huomioiden arvioida erilaisten suoritusalustojen turvallisuutta. Projektissa tullaan ottamaan oppia lajeista, joissa alustatutkimusta on tehty jo vuosia, kuten jalkapallosta ja hevosurheilusta. Ensimmäinen palaveri aiheesta on jo pidetty Suomen Palloliiton kanssa.

Projektiryhmä tarkastelee videomateriaalia ja tekee vertailua Ounashallin sekä toisen, erilaisen alustan omaavan hallin välillä. Tämä alustatarkistus on osa prosessien kehittämistä, joka on erityisen tärkeää kumirouheen markkinointikiellon lähestyessä. Tavoitteenamme on löytää ajoissa sopivia vaihtoehtoja kumirouhetäytteiselle keinonurmelle ja vaikuttaa julkisten hallien pohjiin siten, että niitä voidaan jatkossakin hyödyntää arvokilpailupaikkoina. Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään kilpailuolosuhteiden turvallisuutta arvioivan prosessin. Tätä prosessia voidaan hyödyntää paitsi arvokilpailupaikkojen arvioinnissa, myös tietolähteenä agilityhalleja rakennuttaville tai perusparantaville seuroille.

Projektiryhmään kuuluvat eläinlääkäri, fysioterapeutti sekä tutkijoita, jotta arviointia voidaan tehdä mahdollisimman monipuolisesti ja objektiivisesti. Pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään agilityn turvallisuutta ja kehitystä.

Agilityliitto on myös hakenut rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Mikäli tuki myönnetään, se tullaan käyttämään kokonaisuudessaan alustaselvitykseen. Tarkoituksena on tehdä pitkäjänteistä työtä lajin hyväksi ja turvallisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisesti luomalla kriteeristö turvallisuuden toteamiseksi ja tuottamalla seuroille opas lajiin sopivien alustojen valinnasta, rakentamisesta ja huollosta.

- Toivomme tietenkin anotun tuen myöntämistä, sillä se mahdollistaisi selvityksen tekemisen huomattavasti suuremmassa mittakaavassa ja hyödyttäisi kansallisesti ja kansainvälisesti seuroja, halliyrittäjiä sekä kaikista tärkeimpänä koiriamme. Lajin turvallisuuden kehittäminen on SAGIlle erittäin tärkeää, Käyhkö summaa.

Hyvinvointiryhmän työ sekä suunnitteilla oleva alustaselvitys tulevat olemaan pitkän aikavälin hankkeita, sillä työ on tehtävä huolellisesti ja puolueettomasti, sekä se toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Jatkamme työtä agility-yhteisön hyväksi ja tulemme viestimään ajantasaisesti työryhmän tulevista toimista.

Takaisin