D-tason säännöt on hyväksytty ja ne astuvat voimaan 1.1.2023

Agilityliiton hallitus on hyväksynyt vuoden 2023 alusta voimaan tulevat D-tason säännöt.

D-sääntödokumentteja on 1.1.2023 alkaen nykyistä vähemmän, mutta selkeyden vuoksi dokumenttien numerointia ei ole muutettu. Lisäksi kaksi D-tason sääntöä on siirretty varsinaisesta säännöstöstä sääntötyöryhmän hallinnoimiksi koostedokumenteiksi: estemuutokset ja kilpailutoimiston sääntökooste (julkaistaan joulukuussa 2023). Koostedokumenttien on tarkoitus toimia kilpailunjärjestäjän tukimateriaalina. Kuvasta näet, miten D-tason sääntöjä on yhdistetty ja siirretty:

Päivitetty materiaali löytyy kotisivuilta materiaalipankista:

Muutosdokumenteissa uusia sääntöjä on verrattu 31.12.2022 voimassaoleviin sääntöihin. Muutokset on esitetty sinisellä. A- ja B-tason muutosdokumenteissa ei ole esitetty poistettuja tai alemman tasoisiin dokumentteihin siirrettyjä asioita. Muutosdokumenteissa muutosten määrät voivat näyttää suurilta, koska lauserakenteita on yksinkertaistettu ja sääntöasioita ei toisteta monissa kohdissa, vaan viitataan lähdedokumenttiin. Tämä selkeyttää jatkossa dokumenttien päivitettävyyden hallintaa.

Säännöt astuvat voimaan 1.1.2023 alkaen lukuunottamatta dokumenttia D.10 Kokoluokan määritysohje, joka on voimassa välittömästi. D.10-sääntöön tehty muutos koskee kokoluokan uusintamääritystä FCI-mitatuille koirille (kuten maajoukkuekoirakot). 

FCI-mitatun koiran uusintamittaus muuttuu seuraavalla tavalla:

  • Koirat mitataan FCI:n toimesta niiden osallistuessa ensimmäistä kertaa FCI:n arvokilpailuihin. FCI- mitattu kokoluokka on välittömästi voimassa kaikissa FCI-kilpailuissa ja mikäli mitattu kokoluokka eroaa kansallisesti mitatusta, koira siirtyy välittömästi myös kansallisissa kilpailuissa FCI-mittauksen mukaiseen kokoluokkaan.

  • Koiran ohjaajalla on edelleen mahdollisuus tuoda FCI-mitattu koira kansalliseen uusintamittaukseen, jossa määritetään koiran kansallinen kokoluokka uudelleen. Kansallisen kokoluokan muutos vaikuttaa koiran mahdollisuuteen kerätä maajoukkueen karsintakilpailuihin tarvittavia tuloksia D.8 “Erityisten kilpailujen järjestämisohje”.

 

Lisätietoja sääntömuutoksesta löydät kansallisen sääntöpäivityksen sivulta. SAGIn sääntötyöryhmä järjestää päivitykseen liittyen webinaarit sekä lisenssinhaltijoille että kilpailunjärjestäjille ja myös vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden kilpailunjärjestäjille:

Kustakin tapahtumasta löydät linkit, joiden kautta voit esittää ennakkokysymyksiä työryhmälle ja myös ilmoittautua tilaisuuksiin.

Mikäli kaipaat lisätietoja sääntöuudistukseen liittyen, voit esittää kysymyksesi sääntötyöryhmälle webinaarien ennakkokysymyksinä. Voit myös lähettää sähköpostia suoraan osoitteeseen saannot@agilityliitto.fi .

Takaisin