D11 Kilpailukirja, muutokset

D.11 Kilpailukirja, päivityksessä tehdyt muutokset:

Kilpailijan uudet vastuut: 

  • hankkia ja vahvistuttaa uusi kilpailukirja, mikäli sinne on tehty sinne kuulumattomia merkintöjä (esimerkiksi lisätty itse tuloksia jne)
  • oikeutettu siirto (OIVA - “oikeus vaihtaa”), ohjaajalla on velvollisuus pyytää ensimmäisessä ylemmän tasoluokan kilpailun yhteydessä vastaavaa koetoimitsijaa merkitsemään tieto siirtymisestä ylempään tasoluokkaan tuloskirjaan
  • koiran siirtyessä alempaan tasoluokkaan, on koiran ohjaajalla velvollisuus pyytää ensimmäisessä alemman tasoluokan kilpailun yhteydessä vastaavaa koetoimitsijaa merkitsemään tieto siirtymisestä tuloskirjaan.

Muut muutokset

  • Mikäli tuloskirjasta puuttuu merkityksellisiä tuloksia, tulee koiran omistajan esittää tulokset (arvostelulipuke tai tulos luotettavasta tietokannasta) tuomarille tai vastaavalle koetoimitsijalle. Tulokset todettuaan tuomari tai vastaava koetoimitsija voi lisätä tulosmerkinnän tuloskirjaan. Puuttuvaa tulosta ei kuitenkaan voi kirjata mikäli kyseisen tuloksen jälkeen tuloskirjaan on kirjattu muita tuloksia. Tuloskirjan tulosten tulee olla aikajärjestyksessä.
  • Lisätty lause mittaustodistusten kopioiden toimittamisesta lisätty (haettava SAGI:lta ja on maksullinen)
  • D.11 ohjeessa on kerrottu kaikki tuloskirjaan kirjattavat tulosmerkinnät. Merkintätapa yhtenäistetään ja vanhat suositukset kirjaustavoista poistuvat käytöstä.
  • Mittaustodistuksen katoamisen toimintatavat kirjattiin sääntöön

Vanhan kilpailukirjapainoksen lisäsivu mittausten kirjaamiseen: 

  • Halutessaan seurat voivat tulostaa ja liimata kyseisen lisäsivun kilpailukirjan kannen sisäsivulle (kuten uudistetussa kilpailukirjassa on). Koiran kokoluokan vahvistuksen mittaukset ovat tällöin kätevästi kilpailukirjan mukana. Tulostetaan A4-koossa. 

D.11 Kilpailukirja, D11. Ohje "tuloskirjan merkinnät", sekä Mittauslomake kisakirjaan -tiedostot löydät agilitysäännöstöstä.

Takaisin