Hae hoopersin delegaatiksi tai varadelegaatiksi FCI:n hooperstoimikuntaan!

Hoopersin kansainvälinen lajikehitys on virallisesti alkanut kansainvälisen kattojärjestön (FCI) tasolla. FCI on perustanut hoopersille oman FCI-toimikunnan (FCI commission). SAGI etsii delegaatin ja varadelegaatin tehtävistä kiinnostuneita henkilöitä Kennelliitolle esitettäviksi. 
 

Voit hakea tehtävään tällä lomakkeella. Viimeinen hakupäivä on sunnuntaina 12.11.2023! Hakuajan päätyttyä suoritamme tarvittaessa haastatteluita hakijoiden kesken.

Delegaatin tehtävä edellyttää aktiivista osallistumista FCI:n toimikuntakokouksiin (oletusarvoisesti etänä) sekä tiivistä yhteistyötä SAGI:n hooperstyöryhmän kanssa.

  • Kennelliiton asettamia yleisiä pätevyysvaatimuksia tehtäviin ovat:
  • tarvittava pätevyys ja tiedot hoopersin osalta tehtävän hoitamiseksi
  • riittävä kielitaito
  • FCI hooperstoimikuntatyöskentelyyn sitoutuminen

Tehtävään valittavalla tulee olla valmius osallistua ulkomailla tapahtuvaan toimikuntatyöskentelyyn ja ymmärrys siitä, että FCI:n toimikuntatyöskentelyssä kulttuurierot voivat olla merkittävät. Tehtävään valittavan henkilön tulee olla Kennelliiton jäsen ja hänellä tulee olla voimassa oleva Agilityliiton lisenssi. 

Tiedustelut: hoopers@agilityliitto.fi

Takaisin