Hoopersin kansallinen estetoleranssi määritetty sekä alarimattoman hoopin käytännön kokemuksia

Hoopersin kansallinen estetoleranssi

SAGI on tiedostanut, että eräiden hoopersesteiden (hoop ja veräjä) mitat tarvitsevat joiltain osin tarkennusta, jotta nykyinen sääntö vastaa tämänhetkistä kaupallista estetarjontaa. Suomen kansalliset estemitat on määritetty Kennelliiton hallinnoimassa säännössä B.1, jota voidaan tarkentaa seuraavan kerran aikaisintaan vuonna 2028. Tämän vuoksi SAGI on määrittänyt hoopersesteiden toleranssin, jonka turvin kilpailukäyttöön voidaan hankkia toleranssi huomioiden estekehityksen mukaisia esteitä. 

SAGI on laatimassa hoopersin kansallista tulkintaohjetta ja se julkaistaan myöhemmin vuonna 2024. Tulkintaohjeeseen tullaan kirjaamaan taulukossa esitetyt hooperstoleranssit:

  Hoop (cm) Veräjä (cm) Ehdotettu kansallinen toleranssi (cm)
Korkeus (maasta kaaren alapintaan) 90 - 100 80 -100 +10 cm
Leveys (hoopissa sisämitta runkotolpasta toiseen) 80 - 90 100 - 130 + 5 cm
Tukijalan pituus 35 - 60 35 - 60 +/- 5 cm

SAGI tulee esittämään vuoden 2028 sääntömuutokseen tarkennuksia hoopersin estemittoihin huomioiden esteiden kaupallisen tarjonnan sekä kansainvälisen (FCI) sääntökehityksen.


Alarimattoman hoopin käytännön kokemuksia

Voimassaolevan säännön mukaan hoop voi olla alarimaton tai alarimallinen. Alarimattomat hoopit määritettiin sääntöön siinä lajimuodon kehitysvaiheessa, kun kyseisestä estetyypistä ei ollut käytännön kokemusta. Käyttökokemuksien mukaan alarimattomat hoopit pysyvät pystyssä kuten alarimallisetkin. Yleisesti alarimattomat hoopit ovat yleistyneet nopeasti.

Tiedustelut: hooperstyöryhmä (hoopers@agilityliitto.fi)

Takaisin