KHO:n päätös agilityhallien verokannasta

Korkein hallinto-oikeus julkaisi tiistaina 30.06.2015 päätöksen, jonka mukaan agilityhallin vuokraamisessa harrastajille ei voida käyttää liikuntapalveluihin soveltuvaa alennettua verokantaa. Korkein hallinto-oikeus tulkitsi alemman verokannan soveltamiskriteereitä suppeasti ja katsoi, että agilityn harjoittelemisessa kyse ensisijaisesti koiran kouluttamisesta eikä ohjaajan suorittamasta liikunnasta.

SAGI oli mukana asian käsittelyssä antaen hakijan pyynnöstä hallinto-oikeudelle asiantuntijalausunnon, jossa on selitetty, mistä agilityssa on kyse. Lisäksi hakija on konsultoinut SAGIn edustajia hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamiensa kirjelmien osalta.

SAGI pitää korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä erittäin valitettavana harrastajien, seurojen ja agility-yrittäjien kannalta. SAGI jatkaa työtä agilityn urheilustatuksen markkinoimiseksi, jotta lajin asema liikunta- ja urheilulajina tunnustettaisiin yhteiskunnassa.

Linkki KHO:n päätökseen

Takaisin