KITU-muutokset muuttuvat maksullisiksi

Suomen Agilityliiton toimesta tehtävät KITU-muutokset muuttuvat maksullisiksi 1.1.2024 alkaen

Kilpailu- ja tulosjärjestelmässä (KITU) on otettu vuonna 2021 käyttöön uusi kilpailujen anomuspohja. Anomuspohja mahdollistaa käyttäjälle helpomman anomusten laadinnan sekä vanhojen kilpailuanomusten kopioimisen ja paremman hyötykäyttämisen. 

Tämä ohjeistus tulee voimaan 1.1.2024 lähtien. SAGI järjestää 13.12.2023 keskiviikkona koulutusta aiheena “Kilpailuanomuksen laadinta” Videopuhelun linkki julkaistaan myöhemmin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja seurojen uutiskirjeessä. 

Kilpailuanomusten prosessi

Kilpailuanomukset lähetetään SAGIlle, joka hyväksyy anomuksen ja arvioi mm. kilpailujen päällekkäisyyksiä samalla alueella. Mahdolliset virheet anomuksella voivat olla syitä, että anomusta ei hyväksytä, esim. koetoimitsijalla ei ole pätetvyyttä. 

Kun SAGI on hyväksynyt anomuksen, se lähetetään Kennelliittoon ja tämän jälkeen aukeaa ilmoittautuminen kilpailuun. Kilpailuanomus on tällöin tilassa “Hyväksytty”

Kilpailuanomusten muutokset

Seurojen velvollisuus on laatia anomukset niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin lopullista kilpailutapahtumaa ja muutokset tulee tehdä ennen kuin anomus lähetetään SAGIlle hyväksyttäväksi. 

Muutokset esimerkiksi tuomareiden osalta ovat luonnollisia ja niitä voi tapahtua anomuksen ja itse kilpailutapahtuman välillä. 

Osaa kilpailutapahtuman tiedoista ei voida muuttaa seuran toimesta, syynä tähän ovat tiedon siirtyminen Kennelliittoon ja mahdollinen vaikutus yleisesti kilpailutapahtumiin (esimerkiksi alueella voi syntyä tilanne, että saman tasoluokan kilpailuja on useita samalla alueella). 

Jos seura huomaa muutostarpeen anomuksessa ja muutos koskee tietoja, jotka on lueteltu taulukossa “Muutettavat tiedot, jotka vaativat SAGIn hyväksynnän”, tulee seuran hakea muutosta liitosta ja kertoa perustelu muutokselle. Muutoksista peritään hallinnollinen maksu 20 euroa/per anomus. Jos seura pyytää muutosta, jonka seura voi itse suorittaa anomuksessa, laskutetaan myös tämä seuralta.  Myös muutokset, jotka joudutaan suorittamaan ulkomaisten tuomareiden haussa tapahtuneiden virheiden osalta, kuuluvat laskutuksen piiriin. Seuroja muistutetaan, että jokaiseen kilpailurataan, jossa tuomaroi ulkomainen tuomari, joudutaan hakemaan lupa Kennelliitolta. Tämän anomuksen tekee SAGI seuran pyynnöstä. Tämä lupa haetaan aina jokaiseen kilpailutapahtumaan erikseen, vaikka kyseinen tuomari olisi lisättynä KITU-järjestelmään.

Muutosten maksullisuus

Muutoksen maksullisuus johtuu siitä, että tällä hetkellä liiton yksi työllistävistä vaikutuksista on korona-ajalta jäänyt toimintatapa tehdä muutoksia anomukseen hyväksymisen jälkeen.  SAGI saa keskimäärin 600 - 700 muutospyyntöä vuodessa. Lisäksi muutoksia on jouduttu tekemään kriittisillä hetkillä toimittajan toimesta, jotka ovat maksullisia liitolle. 

Muutettavat tiedot, jotka vaativat SAGIn hyväksynnän

Muutettava tieto

Lisätieto

kilpailutapahtuman päivämäärä

tieto siirtyy Kennelliittoon

lajimuoto

tieto siirtyy Kennelliittoon

tasoluokka

tieto siirtyy Kennelliittoon

kokoluokka

tieto siirtyy Kennelliittoon

säännöstö

tieto siirtyy Kennelliittoon

paikkakunta

tieto siirtyy Kennelliittoon

ulkomaiset tuomarit

erillinen ohjeistus

joukkueluokan tiedot

 

kilpailutapahtuman tyyppi

 

kilpailuryhmä

 

Kaikkia muita kilpailutapahtuman tietoja seura voi muuttaa itsenäisesti ennen ja jälkeen hakemuksen hyväksymisen. 

Muutosten pyytäminen ja laskutus

Seura voi muuttaa tietoja niin kauan, kunnes anomus on lähetetty hyväksyttäväksi liitolle. Anomukset tulee toimittaa liitolle oheisen aikataulun mukaisesti. Näin ollen seuran ollessa epävarma mahdollisista kilpailutiedoista, kannattaa seuran lähettää anomus vasta kun tiedot ovat varmistunut tai juuri ennen SAGIlle lähetettävää määräaikaa. 

Kansallisten kilpailujen anomisajat on kootusti ohessa ja se sisältää myös games-lajien uudet anomisajat sekä 2025 vuonna käyttöön otettavan Hoopers-kilpailun anomisajan.  

Kilpailun pitoaika

Anomus Agilityliitossa

Ilmoitus Kennelliitossa

1.1. - 30.4. 

31.8

30.9.

1.5. - 31.7. 

31.12.

31.1. 

1.8. - 31.12.

31.3.

30.4. 

Games - ja hoopers

kuukausi ennen tapahtumaa

Lähetys kennelliittoon SAGIn käsittelyn jälkeen.

Taulukko 1 Kansallisten kilpailujen anomusaikataulu

HUOM! Hoopersin virallinen kilpailu aloitetaan 1.1.2025 ja ensimmäisten kilpailujen anominen alkaa  neljä kuukautta ennen, eli aikaisintaan 1.9.2024.

Kun seura havaitsee muutostarpeen tiedoissa, joita seura ei voi itse muuttaa, tulee seuran lähettää asiasta pyyntö oheisella lomakkeella Kilpailuanomuksen muutospyyntö 

Lomakkeella vaaditaan seuraavat tiedot: 

  • Kilpailutapahtuman päivämäärä

  • Tapahtuman järjestävä seura

  • muutettava tieto

  • perustelu muutostarpeelle

SAGI toteuttaa muutoksen ja laskuttaa muutoksen seuralta tehdyn muutoksen jälkeen.

Kilpailujärjestelmän ohjeistukset

SAGI on järjestänyt koulutuksia uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja järjestää niitä aina tarvittaessa. Muutoksista on laadittu käyttöohjeet ja ne löytyvät osoitteesta 

Kilpailu - ja tulosjärjestelmän ohjeistukset 

Ohje Muutoksen pyytäminen kilpailuanomukseen -lomakkeen täyttö.pdf

Kilpailuanomuksen muutospyyntö 

KITU käyttöohjeet 1.1.pdf

Takaisin