Kutsu kevätkokoukseen 24.4.2021

Liiton kevätkokous järjestetään 24.4.2021 etäyhteydellä. Ennakkoilmoittautuminen 20.4.2021 mennessä.


Aika: Lauantai 24.4.2021 klo 10:00
Paikka: Etäyhteys ja Sporttitalo
Ilmoittautuminen: Ennakkoon 20.4.2021 mennessä - ilmoittaudu täällä

Koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen liiton vuosikokoukseen osallistuminen toteutetaan vain etäyhteydellä.

Käsiteltävät asiat

Liiton kevätkokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistalle merkityt muut asiat. Esityslista päivitetään lopulliseen muotoon 9.4.2021

Syyskokouksessa 2019 jäsenistöstä esitettiin toive, että jatkossa käynnistetään keskustelut esitettävistä asioista ennen kokousta. Näin menetellen kokous saadaan pidettyä maltillisen pituisena ja hallitus voi tehdä etukäteisvalmisteluita jäsenistöltä nouseviin kysymyksiin. Jäsenistö voi kommentoida esityslistaa etukäteen erillisen ohjeistuksen mukaan. Lisäksi liitto pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan seuroille ennakkoon työpajoja kevätkokouksessa käytävän keskustelun määrän keventämiseksi.

Seurat voivat myös esittää kysymyksiä etukäteen tässä tiedostossa. Myös kokouksen aikana saa esittää kysymyksiä.

Kokouksen kaikki materiaalit lisätään kansioon kokousmateriaalit.

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

  • 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
  • 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
  • 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
  • yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjat toimitetaan etukäteen 21.4.2021 mennessä toimisto@agilityliitto.fi

Jäsenyhdistys voi lähettää valtuuttamansa edustajan lisäksi kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Etäosallistuminen

Etäosallistumisen tapahtuu Googlen Meet -sovelluksella. Kutsut ja yksityiskohdat etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 23.4.2021 mennessä. Mahdolliset äänestykset suoritetaan Adoodle -sovelluksella. Äänestyslinkin testausviesti Adoodle.org:in lähettämänä on kuitattavissa pe 23.4.2021 klo 14-20.

Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 20.4.2021 mennessä.

Ilmoittautuminen SAGI:n vuosikokoukseen
Valtakirja vuosikokous SAGI

Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä.

Päivitys 9.4.2021, Esityslista lähetetty seuroille 9.4.2021

Päivitys 10.4.2021, Esityslista, johon on päivitetty hallituksen päätöksellä 10.4.2021 kohta 13. on lähetetty.

Tervetuloa!
Suomen Agilityliitto
Hallitus

Takaisin