Kutsu Suomen Agilityliiton kevätkokoukseen 23.4.2022

Liiton kevätkokous järjestetään 23.4.2022 etäyhteydellä. Ennakkoilmoittautuminen 20.4.2022 mennessä.

Aika:      Lauantai 23.4.2022  klo 10:00
Paikka:  Etäyhteys ja Sporttitalo

Koronapandemiasta  johtuen vielä tämä 2022 liiton kevään vuosikokoukseen osallistuminen toteutetaan vain etäyhteydellä.
Toivottavasti syyskokous pidetään jo hybridikokouksena (mahdollisuus osallistua läsnä/etänä).

 

Käsiteltävät asiat

Liiton kevätkokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistalle merkityt muut asiat. Esityslista päivitetään lopulliseen muotoon 8.4.2022.

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee esitys toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (2.4.2022 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Syyskokouksessa 2019 jäsenistöstä esitettiin toive, että jatkossa käynnistetään keskustelut esitettävistä asioista ennen kokousta. Näin menetellen kokous saadaan pidettyä maltillisen pituisena ja hallitus voi tehdä etukäteisvalmisteluita jäsenistöltä nouseviin kysymyksiin. Jäsenistö voi kommentoida esityslistaa etukäteen erillisen ohjeistuksen mukaan. Lisäksi liitto pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan seuroille ennakkoon työpajoja kevätkokouksessa käytävän keskustelun määrän keventämiseksi.

Seurat voivat myös esittää esittää kysymyksiä etukäteen oheisella lomakkeella. Myös kokouksen aikana saa esittää kysymyksiä. 

Kokouksen kaikki materiaalit lisätään oheiseen kansioon kokousmateriaalit .


Seurojen kysymykset hallitukselle 

 

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

 

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjojen toimitetaan etukäteen 20.4.2022 mennessä toimisto@agilityliitto.fi

Jäsenyhdistys voi lähettää valtuuttamansa edustajan lisäksi kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 20.4.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen SAGI:n vuosikokoukseen  

Valtakirja vuosikokous SAGI 

 

Etäosallistuminen

Etäosallistumisen tapahtuu Googlen Meet -sovelluksella. Kutsut sekä yksityiskohdat etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 21.4.2022 mennessä. Mahdolliset äänestykset suoritetaan Adoodle -sovelluksella. Äänestyslinkin testausviesti Adoodle.org:in lähettämänä on kuitattavissa pe 22.4.2022 klo 14-20.


Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä.
 

Tervetuloa!


Suomen Agilityliitto

Hallitus

Takaisin