Kutsu Suomen Agilityliiton kevätkokoukseen 27.04.2019

KUTSU SUOMEN AGILITYLIITON KEVÄTKOKOUKSEEN     

Aika: Lauantai 27.4.2019  valtakirjat klo 9.00 – 9.45 ja kokous klo 10:00 
Paikka: Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku
 

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti: 

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä 
* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.
Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjojen tarkastaminen suoritetaan klo 9.00 alkaen. 

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa. 

Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 20.4.2019 mennessä linkistä:

Ilmoittautumislinkki


Etäosallistuminen
Etäosallistumisesta kiinnostuneen Jäsenyhdistyksen tulee ilmoittautua oheisen ilmoittautumislinkin kautta 20.4.2019 mennessä.
Etäosallistumisen toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille 22.4.2019 mennessä. Mikäli se toteutuu, on etäosallistujien lähetettävä valtakirjat sähköpostitse Agilityliittoon, os. toimisto@agilityliitto.fi, viimeistään 24.4.2019. Kokouksen tulevat jäsenyhdistysten edustajat voivat tuoda valtakirjan tullessaan kokoukseen. Valtakirja löytyy tästä linkistä.

Käsiteltävät asiat

Liiton kevätkokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat.

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (6.4.2019 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.
Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä

Kevätseminaari
Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään sunnuntaina 28.04.2019 kevätseminaari, jossa aiheina ovat ajankohtaiset asiat liiton toimintaympäristössä. Kevätseminaarin aiheet ovat:
  • Agilityn koulutus ja kehittäminen (KOVAKE)

  • KITU-kehittäminen

  • Digilehti osana SAGI:n viestintää?

Aiheita alustetaan ja aiheita päästään käsittelemään workshop-tyyppisesti. Liiton jäsenyhdistysten edustajat ovat tervetulleita osallistumaan kevätseminaariin ja kuulemaan aihepiireistä ajankohtaista asiaa ja antamaan äänensä kuuluviin seuraavaan vuoden tärkeisiin kohteisiin. Kevätseminaari alkaa sunnuntaina kello 10.00 ja arvioitu päättymisaika on 16.00. Ilmoittautuminen tapahtuu samassa yhteydessä, kun ilmoittaudut kokoukseen.  Kevätseminaarin ohjelma löytyy linkistä (ohjelma tarkentuu vielä ennen kokousta).
Tervetuloa!

Suomen Agilityliitto
Hallitus

Takaisin