Mittausohjeistuksen päivityksen aikataulu

FCI:n agilitykomitean maaedustajat ovat tehneet esityksen kansainvälisten agilitysääntöjen muutoksista FCI:n hallitukselle. Tavoitteena on, että uudet FCI-säännöt tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Suomen Agilityliiton kevätkokouksessa 2021 on päätetty noudattaa FCI-sääntöjen kokoluokkia ja niiden rajoja, kuitenkin niin, että kansallisissa kilpailuista säilyy 5 kokoluokkaa.

Mikäli kansallisten kokoluokkien rajat tulevat muuttumaan, seurataan koirien mahdollisesti tarvittavissa lisämittauksissa aiemmin yleiskokouksessa tehtyjä päätöksiä koirien yhdenvertaisesta mittaustavasta sekä rajatapauskoirien mittaamisesta useamman kerran, jotta kokoluokka voidaan varmentaa luotettavasti. 

Mikäli lisämittauksia tarvitaan, mittaukset tullaan aloittamaan siirtymäajan puitteissa jo vuonna 2022. Pakolliset lisämittaukset tehdään vain niille koirille, jotka ovat mahdollisten uusien rajojen alapuolella (1 cm sisällä), eli uusille ns. kriittisille rajatapauksille. Pääsääntöisesti tarvittavat lisämittaukset tehdään normaalien kilpailujen yhteydessä. 

SAGI päivittää mittaussääntöä D10 ja sen liitteitä heti, kun tieto kansainvälisten agilitysääntöjen muutoksista saadaan.  Materiaali voidaan julkistaa, kun FCI on julkistanut kansainvälisen agilitysäännön muutokset. Lisäksi SAGI järjestää webinaarin aiheesta ennen siirtymäajan alkamista.

PÄIVITYS 24.2.2022: Aihe on aiheuttanut paljon keskustelua jäsenistössämme. Tähän liittyen Agilityliitto haluaa tarkentaa kantaansa seuraavasti:
Säilyttääkseen arvovaltaisen ja luotetun asemansa FCI:ssä Suomen Kennelliitto noudattaa yhdessä sovittuja FCI-toimijoiden sisäisiä sääntöjä. Näissä on sovittu, ettei valmisteilla olevista FCI-säännöistä tai niiden työvaiheista julkaista tietoja ennen kuin ne ovat FCI boardin hyväksymät. Tämän vuoksi Suomi tulee tiedottamaan omat FCI-sääntöehdotuksensa vasta FCI-boardin hyväksynnän jälkeen.

Tiedustelut: saannot@agilityliitto.fi

Takaisin