Ohjeet ulkomaalaisen tuomarin arvosteluoikeuksien toimittamisesta

Alla Suomen Kennelliiton ohje. Lisäksi järjestävän seuran tulee lähettää kopio arvosteluoikeudesta myös Agilityliiton toimistolle ennen kuin ko. kilpailun anomiskausi umpeutuu, osoitteeseen toimisto(at )agilityliitto.fi

Muistutus ulkomaisten ylituomarien arvosteluoikeuksista Suomessa

Kennelliitto muistuttaa, että Suomessa arvostelevan ulkomaisen koetuomarin arvosteluoikeuksista on toimitettava todistus Kennelliittoon, jotta tuomarin varmentamat koetulokset voidaan tallentaa Kennelliiton järjestelmään. Kokeen järjestäjän tulee pyytää todistus arvosteluoikeuksista tuomarin kotimaan kennelliitolta tai tuomarilta itseltään.

Jos järjestäjä ei saa todistusta etukäteen, tuomari ei saa arvostella kokeessa.

Takaisin