Sääntöpäivitys: D3 (kilpailukelpoisuus) ja D9 (muut kilpailumuodot/pelilajit) sekä tiedote webinaareista kisajärjestäjille

SAGI on kuluvan vuoden aikana aktiivisesti päivittänyt D-tason sääntöjä sisällöltään vastaamaan mm. päivitettyjä Kennelliiton sääntöjä sekä jatkuvasti kehittyviä tietoteknisiä ratkaisuja. Samalla sääntöjen sisältö on tarvittaessa ajantasaistettu. Sääntöpäivityksistä on tarkoitus järjestää touko-kesäkuussa kisajärjestäjille tarkoitettu webinaari. 

Sääntöpäivityksessä on ajantasaistettu säännöt D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje sekä D.9 Muut kilpailumuodot - järjestämisohjeet sekä laadittu pelilajien tuomarinsihteerilomakkeet ja tulosten lähetysohje Agilityliittoon. Päivitetyt säännöt ovat voimassa 1.6.2020 alkaen.

Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohjetta (D3) on täsmennetty vastaamaan nykyisiä Kennelliiton rokotusohjetta ja tunnistusmerkintävaatimusta sekä nykyisiä käytäntöjä (esimerkiksi lisenssien tarkastamisen suhteen). Päivityksessä on huomioitu mahdollisuus Kennelliiton jalostustietokannan tai muun luotettavan lähteen käyttöön rekisteröinti- ja rokotusasioiden todistamisessa. 

Muiden kilpailumuotojen järjestämisohjeessa (D9) on ajantasaistettu ja selkeytetty Games- lajien kilpailuohjetta sekä laadittu pelilajeille (gamblers ja snooker) tuomarinsihteerilomakkeet sekä erillinen tulosten lähetysohje Agilityliittoon. 

Päivitetyt säännöt llöytyvät agilitysäännöstön sivuilta sekä tuomarinsihteerilomakkeet osiosta kilpailujen lomakkeet. Mikäli säännöistä on kysyttävää, ota yhteyttä sääntötyöryhmään, yhteystiedot


Muutokset pähkinänkuoressa

Alla on koostettuna muutokset sääntöihin. Suosittelemme kuitenkin koko uusitun säännön lukemista (muutokset esitetty dokumenteissa sinisellä). 

D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje (voimassa 1.6.2020 alkaen)

 • Dokumenttia päivitetty vastaamaan Kennelliiton uudistettua rokotusohjetta ja tunnistusmerkintävaatimusta. Mikäli tunnistusmerkintä ei ole luettavissa, koiralla ei ole kilpailuoikeutta.
 • Lisätty esimerkki koiran kilpailuiän täyttymisestä.
 • Rekisteritodistuksen esittämisen kohdalle lisätty kirjaus: Tiedon voi myös osoittaa Kennelliiton jalostustietokannasta tai muusta vastaavasta luotettavasta lähteestä.
 • Rokotusten tarkastamiseen on lisätty vaihtoehdoksi “luotettavasta sähköisestä palvelusta”.
 • Ulkomaalaisten koirien rokotusvaatimusta on tarkennettu (kennelliiton vaatimusten lisäksi myös ruokaviraston vaatimukset)
 • Koiran kokoluokka tarkistetaan kansallisissa agilitykilpailuissa pistokokein ja arvokisoissa ohjeen “D.8 Erityisten kilpailuiden järjestämisohje” määräämällä tavalla

D.9 Muut kilpailumuodot (voimassa 1.6.2020 alkaen)

Sääntöohjetta D9 on kautta linjan päivitetty (kuten allaolevasta koosteesta voi päätellä). Tämän vuoksi suosittelemme koko dokumentin lukemista.

Laaditut dokumentit:

 • tuomarinsihteerilomakkeet sekä Gamblersille että Snookerille (ks agilitykilpailujen lomakkeet)
 • D.4 lisäohje Games-tulosten lähettämisestä Agilityliitolle. 

Muutokset yleiseen tekstiosioon: 

 • Pelilajien kilpailun anomista ja ilmoittamispäivämäärää tarkennettu: “kilpailun anominen SAGI:lta ja kilpailusta ilmoittaminen kilpailijoille tulee tehdä vähintään 1kk ennen kilpailua.”
 • Tuomarin ja ajanoton tulee ilmoittaa pisteiden keräämisen päättymisestä “riittävän pitkällä ja kuuluvalla” äänimerkillä

Gamblers:

 • Gamblersin rakennetta selkeytetty: alkuosuus + loppuosuus eli gamble-tehtävä
 • Gamblersin alkuosuuden ja loppuosuuden erilaisia tehtävävariaatioita kirjoitettu auki termeinä ja lisätty esimerkkejä.
  • Mini-Gamble, Jokeri, Aika-gamble, Kerroin-gamble, Etäisyys-gamble
 • Gamblersissa on jatkossa mahdollisuus lähtölinjan sekä maalilinjan käyttämiseen samoin kuin Snookerissa.
 • Gamblersin alkuosan aika tuomarin määriteltävissä, “yleensä 25-35 sekuntia”
 • Gamblersissa saavatien estepisteitä ja vaadittuja estemääriä on päivitetty: 
  • Keinu siirretty kategoriaan 3p 
  • 12 kpl kepit siirretty kategoriaan 5p, mahdollista käyttää myös 4p kategoriassa
  • 3p kategorian pakollisten esteiden määrää laskettiin yhteen. Puomi, kepit, keinu, A- este kombinaatiosta riittää laittaa radalle kaksi kappaletta.
  • Gamblersissä 6 kepin pujottelun käyttö sallittua, myös kombinaationa 6+6 keppiä.

Snooker:

 • Snookerissa tulevaisuudessa hyväksytyn tuloksen edellytyksenä, että koirakko kerää vähintään 25 pistettä ja ylittää maalihypyn/maalilinjan.
 • Snookerissa 6 kepin pujottelun käyttö sallittua, myös kombinaationa 6+6 keppiä.

 

Webinaarit sääntöpäivityksiä koskien

Sääntöpäivityksistä tullaan pitämään touko-kesäkuussa alustavasti kaksi erisisältöistä webinaaria. Webinaarit on suunnattu kilpailujen järjestäjille.  Ajankohdista tiedotetaan tarkemmin.

Takaisin