Seuratapaamisten satoa 2023

SAGI järjesti elo-syyskuun aikana seuratapaamisten sarjan. Tapaamisia toteutettiin Teams-yhteydellä yhteensä 12kpl, ja mukana oli kaikkiaan 49 jäsenseuraa edustajineen. Agilityliiton puolelta mukana tapaamisissa oli puheenjohtaja sekä joku hallituksen jäsenistä tai liiton toiminnanjohtaja.
 
Keskusteluissa haluttiin kartoittaa seurojen näkökulmasta, mikä on agilityn tilanne maassamme tällä hetkellä, ja mihin seurat haluaisivat liittonsa tulevaisuudessa keskittävän voimansa laatiessaan toimintastrategiaa tuleville kausille. Seurojen puheenvuoroissa nousi esille muutama teema muita enemmän, ja näitä teemoja on nostettu esiin myös tulevien vuosien strategiaa laadittaessa. 
 
Agilityliiton toivottiin tulevaisuudessa panostavan erityisesti seuravalmennuksen ja seuratoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Nuorten harrastajien tukeminen tunnistettiin tärkeäksi, ja siihen toivottiin liittotasolla voimavaroja jatkossakin.
 
Harrastajien asemaan toivottiin panostusta, vaikka toisaalta huippu-urheilun merkitys lajin medianäkyvyydelle ja julkiselle rahoitukselle tunnistettiin. Laajan perusharrastajoukon merkitys nähdään kansanterveyden, lajin rahoituksen sekä seuratoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeinä. Rotukirjo ja harrastajien kirjo koettiin lajin rikkaudeksi, ja sen toivotaan myös säilyvän. Harrastajat ja harrastaminen ovatkin yksi SAGIn painopisteistä jo ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Tulevien vuosien strategiassa tullaan myös huomioimaan lajin säilyminen jatkossakin sekä erilaisin tavoittein harrastavien että eri rotuisten koirien lajina.
 
Keskusteluissa oltiin yleisesti tyytyväisiä nykyisiin harrastusmahdollisuuksiin, laadukkaita ja turvallisia harjoitus- ja kilpailuolosuhteita löytyy ympäri maata. Erityisesti kiiteltiin koirien hyvinvoinnin ja koirien hyvän kohtelun esiin nostamista. 
 
Agilityliiton viestintä ja tiedottaminen koettiin kehittyneen yhä paremmaksi. Yhteistyö ja keskustelut seurojen kanssa todettiin tärkeäksi, ja SAGI aikookin tulevaisuudessa jatkaa seuratapaamisten järjestämistä.

SAGIn roadmap 2024-2027

SAGIn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2024 voit tutustua täällä.

Takaisin