Suomen Agilityliitto uudistaa strategiansa

Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi
Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Suomen Agilityliiton strategian päivitys on ajankohtaista ja sen edistäminen on yksi vuoden 2024 hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. Aikaisemmasta poiketen Agilityliitto on siirtymässä lyhyen ja pitkän aikavälin strategiasta rullaavaan strategiaan, jolloin strategiaa päivitetään, kun päivitystarpeita havaitaan. Rullaava strategia mahdollistaa muuttuvien maailmantilanteiden huomioimisen niin koiramaailmassa kuin sen ympärillä myös liiton strategiassa entistä ketterämmin.

Vuonna 2020 liitto päätti käynnistää laajemman strategiatyön ja työ aloitettiin kartoittamalla sen tavoitteita. Vuoden 2023 seuratapaamisissa päästiin aloittamaan keskustelu liiton tulevaisuudesta ja linjaamaan seuraavien neljän vuoden päälinjat sekä suunnitteleman strategiaprosessin jatkotoimet.

Ensimmäiset toimenpiteet on jo aloitettu sisäisesti kartoittamalla nykytilaa liiton toiminnan eri osa-alueilla. Työtä johdetaan hallituksen kautta kuunnellen toimikuntia ja toimistoa. Ensimmäinen vaihe saadaan päätöksen kesällä 2024, jonka jälkeen yhteenvedosta ja löydöksistä järjestetään kaikille lisenssinhaltijoille avoin keskustelutilaisuus syksyyn mennessä. Kutsu keskustelutilaisuuteen lähetetään touko-kesäkuussa lisenssinhaltijoiden uutiskirjeessä sekä se julkaistaan myös sosiaalisessa mediassa.

Yleisen keskustelutilaisuuden jälkeen järjestetään myös seuroille strategiawebinaari vuodenvaihteessa 2024-2025, jossa esitellään saatuja näkökulmia ja kysytään myös seurojen ajatuksia ennen lopullisen strategian muodostamista. Lopullisen työn tavoitteena on olla lyhyt ja selkokielinen, ketterä ja nykyaikainen.

Jatkossa huomioidaan entistä tehokkaammin, että toimintasuunnitelman päälinjat ohjaavat kohti strategian toteutumista. Tavoitteena on, että Suomen Agilityliiton uusi strategia hyväksyttäisiin kevätkokouksessa 2025.

Takaisin