Tilannekatsaus hoopersin kehitykseen lajiliitossa

Hoopers hyväksyttiin Suomen Kennelliiton alaiseksi koiraurheilulajiksi vuonna 2022 ja sen lajiliittona toimii Suomen Agilityliitto. Agilityliitto vastaa lajimuotojensa kehityksestä, toimihenkilökoulutuksesta sekä kilpailutoiminnasta.


Hoopersille oma työryhmä

Keväällä 2023 hallitus perusti lajimuodon kehitystä tukevan koulutustoimikunnan alaisen hooperstyöryhmän. Hooperstyöryhmällä on tällä hetkellä menossa tuomarikoulutus, kilpailutoiminnan aloittamisen valmistelu sekä valmentajapolun rakentaminen. Hooperstyöryhmä järjestää syksyllä 2023 jäsenseuroille kyselyn hoopersin tarpeista. Tarvekyselyn tuloksien pohjalta rakennetaan toimintavuosi 2024. SAGI:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 ei ole hoopersin osalta muuta kuin tuomarikoulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudellisia resursseja vuodelle 2023 ei ole.
 

Kilpailutoiminta alkaa vuonna 2025

Agilityliitto on valmistelemassa hoopersin kilpailutoiminnan aloittamista. Tätä varten on pidetty yhteistyöpalavereita Kennelliiton kanssa sekä sovitettu sieltä saatu tieto Agilityliiton IT-kehityksen aikatauluihin. 

Agilityliitto on selvittänyt, voidaanko Kennelliiton kanssa rakentaa väliaikaisratkaisu siten, että kilpailutoiminta voisi alkaa muutoin kuin KITU3-rajapinnan kautta siirtyvän tiedonvälityksen kautta. Kennelliiton antama vastaus “Kennelliitolla on valmiudet ottaa Hoopersin anomukset ja tulokset vastaan vain nykyisen rajapinnan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että KITU3-ohjelmiston Agilityliiton käyttöliittymän on oltava käyttöönotettuna”. 

Lisäksi Agilityliitto on selvittänyt olisiko lajin kilpailut mahdollista aloittaa Agilityliiton alaisena kilpailutoimintana siten, että lajimuodon merkitsevät tulokset voitaisiin hyväksilukea Kennelliiton alaisen kilpailutoiminnan alettua. Kennelliiton vastauksen mukaisesti voimassa olevat säännöt ja ohjeet eivät mahdollista  1.1.2023 jälkeen muita hyväksyttäviä tuloksia kuin vain virallisista kilpailuista.

Koska ratkaisuja väliaikaisiksi toiminnoiksi ei löydetty, kilpailutoiminnan aloittamisen edellytyksenä on KITU3:n liittokäyttäjäosion käyttöönotto. Tämä osio sisältää mm. kilpailuanomusten ja tulosten vastaanoton ja käsittelyn sekä niiden toimittamisen Kennelliitolle. IT-kehityksessä on linjattu, että vanhaan KITU2-järjestelmään ei resurssisyistä tehdä enää päivityksiä, vaan kaikki kehitys tehdään uuteen KITU3-järjestelmään. Tällä hetkellä toiminnassa olevassa KITU2:ssa ei ole lainkaan hoopersin tarvitsemia määrittelyjä ja niiden lisääminen pian käytöstä poistuvaan järjestelmään aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia. 

Käytännössä tämä tämä tarkoittaa sitä, että hoopersin kilpailutoiminnan aloittaminen on mahdollista vuonna 2025 (lähtökohtaisesti 1.1.2025). 


Tuomarikoulutus

Agilityliitto järjestää nykyisille agilityn ylituomareille tuomarikoulutuksen vuonna 2023. Koulutus on meneillään ja sen suorittaneille tullaan myöntämään hoopersin arvosteluoikeudet. Lista tuomareista julkaistaan tuomarikoulutuksen jälkeen vuonna 2023.
 

Vastaavien koetoimitsijoiden koulutus

Agilityliitto järjestää lajimuotokohtaisen lisäkoulutuksen vastaaville koetoimitsijoille hyvissä ajoin ennen kilpailutoiminnan aloittamista. Agilityn vastaavilla koetoimitsijoilla on oikeus toimia myös hoopersin vastaavana koetoimitsijana. Suunnitelman vastuutoimikunnat ovat koulutustoimikunta ja sen alainen hooperstyöryhmä.

 

Valmentajakoulutus

Agilityliitto suunnittelee tällä hetkellä valmentajapolkua ja sen lajimuotokohtaisia osuuksia. Agilityliitto tiedottaa asiasta tarkemmin syksyllä 2023. Suunnitelman vastuutoimikunnat ovat koulutustoimikunta ja sen alainen hooperstyöryhmä.

Tiedustelut: hoopers@agilityliitto.fi

Takaisin