Uutiset

Tarkempia tietoja 2018 sääntöuudistuksesta

Sääntöuudistuksen merkittävin osa on säännöstön rakenteen perusteellinen uudistaminen. SAGIn vuosikokouksen sekä Kennelliiton valtuuston hyväksynnän edellyttävään varsinaiseen agilitysääntöön (A-osa) jätetään ainoastaan lajia perustavimmalla tavalla määrittävät määräykset. Sääntelyn yksityiskohdista ja lajia ohjaavista käytännöistä säädetään vastaisuudessa SAGIn ja Kennelliiton hallituksissa käsiteltävässä Laji- ja arvosteluohjeessa (B-osa) ja ysinomaan SAGIn määräysvallassa olevissa lajiohjeissa (D-osa).

Sääntelyn siirtyminen enenemässä määrin pelkästään SAGIn vastuulla oleviin lajiohjeisiin tulee keventämään ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä jatkossa merkittävästi. Lajiohjeisiin voidaan tehdä muutoksia SAGIn harkinnan mukaisesti ja tarvittaessa päivityksiä voidaan tehdä nopeallakin aikataululla ja näin reagoida lajin muutoksiin. Koetoimitsijoille tullaan järjestämään syksyllä erillisiä sääntömuutoskoulutuksia pääosin internetin välityksellä.

Joustavampi sääntörakenne antaa mahdollisuuden myös uusien virallisten kilpailumuotojen kehittämiseen. Lajin kehitystä uusien kilpailumuotojen osalta lähdetään tekemään yhdessä harrastajakentän ja seurojen kanssa, jotta uudet kilpailumuodot vastaisivat seurojen ja harrastajien tarpeisiin ja toiveisiin.