Kennelliitto ei käsittele estevälien mittaustapaa koskevaa muutosesitystä - voimaan jää yhdeksän metrin enimmäisesteväli koiran arvioitua suorituslinjaa pitkin mitattuna

Agilityliitto toimitti loppuvuodesta 2022 Kennelliiton käsittelyyn sääntömuutosesityksen, joka koski estevälien enimmäispituutta ja mittaustapaa. Esityksen mukaan esteiden enimmäisvälin tulisi olla kahdeksan metriä mitattuna suorana linjana esteiden välillä ilman, että koiran arvioitua suorituslinjaa pitkin mitatulle etäisyydelle asetetaan enimmäispituutta. Kyseinen sääntömuutos ei tule voimaan vaan säännöt säilyvät 1.1.2023 voimaan tulleessa muodossaan. Voimassaolevan säännön mukaisesti esteiden enimmäisväli on kahdeksan metriä mitattuna suorana linjana esteiden välillä ja yhdeksän metriä mitattuna koiran arvioitua suorituslinjaa pitkin.

Agilityliiton syyskokouksen 2022 hyväksymä muutosesitys liittyi vuonna 2022 toteutettuun sääntöpäivitykseen ja olisi poistanut säännöistä FCI:n sääntöön pohjautuneen vaatimuksen, että estevälin enimmäispituus tulisi mitata myös koiran suorituslinjaa pitkin. Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta käsitteli esitystä kokouksessaan 29.3.2023 ja katsoi, että muutosesitystä ei oteta käsiteltäväksi.

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös on Kennelliiton hallituksen 11.6.2020 tekemän linjauksen mukainen: Koesääntöihin liittyvät ohjeet ovat voimassa Kennelliiton hyväksymässä muodossa vähintään viisi (5) vuotta, ennen kuin niitä voi esittää muutettavaksi. Muutoksia voidaan ottaa käsiteltäväksi tätä aikaisemmin ainoastaan erityisen painavista syistä.

Voit lukea tarkemmin muutosesityksen taustoista Agilityliiton syyskokouksen 2022 kokoustiedotteesta:  https://www.agilityliitto.fi/uutiset/agilityliiton-syyskokouksen-2022-kokoustiedote/

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan päätöksen tultua uusien agilityn sääntökirjojen painamisprosessia voidaan viedä eteenpäin. Kirjat on tilattu jo viime syksynä ja ne pyritään painamaan ja toimittamaan mahdollisimman pikaisesti.

Aiemmat tiedotteet sääntömuutosesityksen etenemisestä löytyvät näistä linkeistä:

23.12.2022: Ratkaisu estevälien mittaustavan muutoksesta siirtyy ensi vuodelle - Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta ei ottanut esitystä käsittelyyn joulukuussa

4.1.2023: Ratkaisu estevälien mittaustavan muutoksesta siirtyy Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan seuraavaan kokoukseen helmikuun lopulle

Itse sääntö löytyy dokumentista B.2 Laji- ja kilpailuohje: lajimuodot agility ja hyppy .

Takaisin