Tietoa maajoukkuekarsintojen 2018 osallistumiskriteereistä ja kilpailuformaatista

Maajoukkuekarsinnat järjestetään vuonna 2018 Vantaalla, Ojangon koiraurheilukeskuksessa, joko 29. tai 30.6.-1.7. Kilpailuun osallistuu kustakin säkäluokasta vähintään 83 koirakkoa. Osallistumisoikeuden karsintakilpailuun voi saada seuraavilla tavoilla:

Ensin jaetaan 80 paikkaa kullekin säkäluokalle seuraavasti:

  • Vuoden 2017 mm-kilpailuun osallistuneet koirakot (4 kpl)
  • Kunkin EO-karsinnan 12 parasta koirakkoa (max 12 kpl + 12 kpl + 12 kpl)

Loput näistä 80 paikasta (vähintään 40 kpl) jaetaan rankingin perusteella. Edellä mainituista kilpailuista saatu osallistumisoikeus EI siirry jaettavaksi eteenpäin kilpailun sisällä. Mikäli koirakolla on jo osallistumisoikeus jostakin aiemmasta kilpailusta, siirtyy hänen paikkansa jaettavaksi rankingin perusteella. Näin ollen rankingin perusteella jaossa olevien paikkojen määrä voi vaihdella säkäluokkien välillä. Esimerkiksi jos mm-yksilökilpailussa kilpaillut koirakko saa osallistumisoikeuden myös ensimmäisestä EO-karsinnasta, ei hänen EO-karsinnassa saamansa osallistumisoikeus siirry kyseisen kilpailun tuloslistalla eteenpäin, vaan se siirtyy jaettavaksi rankingin perusteella. Myös niissä tapauksissa, joissa koirakko on saanut osallistumisoikeuden edellä mainittujen kilpailuiden perusteella, mutta ei halua osallistua karsintoihin, siirtyy heidän paikkansa rankingin perusteella jaettavaksi. Ranking sulkeutuu kuukautta ennen maajoukkuekarsintoja. Mikäli viimeisellä rankingin mukaan maajoukkuekarsintoihin osallistumiseen oikeuttavalla ranking-sijoituksella on useampi koirakko samoilla pisteillä, pääsevät kaikki tasapisteissä olevat koirakot mukaan maajoukkuekarsintoihin.

SAGI merkitsee ranking-listaukseen selkeästi ne koirakot, joilla on osallistumisoikeus vuoden 2018 maajoukkuekarsintoihin jonkin kilpailun perusteella ja lisäksi ne koirakot, jotka tämänhetkisten pisteiden perusteella saisivat osallistumisoikeuden.

Näiden 80 paikan lisäksi osallistumisoikeuden saa vielä:

  • Vuoden 2018 SM-kilpailuiden kolme parasta koirakkoa kustakin FCI-säkäluokasta, mikäli heillä ei ole vielä osallistumisoikeutta (paikat eivät siirry eteenpäin) ja
  • Viime hetken karsintakilpailun kolme parasta koirakkoa.

Näin ollen koirakoiden lopullinen lukumäärä säkäluokkaa kohden on vähintään 83 kilpailijaa.

Viime hetken karsintakilpailu on kilpailu, joka käydään juuri ennen maajoukkueen karsintakilpailuita, mahdollisesti edellisenä päivänä tai karsintojen ensimmäisenä päivänä ennen varsinaisten maajoukkuekarsintojen alkua. Kisassa kisataan yksi agilityrata, ja sen tulosten perusteella kaikista säkäluokista pääsee mukaan maajoukkuekarsintoihin vielä kolme sellaista koirakkoa, joilla ei ennestään ollut osallistumisoikeutta karsintoihin.

Kilpailuformaatti

Maajoukkuekarsinnoissa kilpaillaan viisi rataa, joista kolme on agilityratoja ja kaksi hyppyratoja. Kolmen radan jälkeen kustakin säkäluokasta neljäkymmentä eniten pisteitä saanutta koirakkoa jatkaa kilpailua.

Ihanneaika

Ihanneaika vaihtelee kullakin radalla aikaisempien vuosien tapaan. Jokaisessa kokoluokassa on oma ihanneaikansa kullekin radalle. Ihanneaika määritellään ns. 15 %:n säännön mukaan, jossa nopeimman nollan suoritusaika kerrotaan kertoimella 1,15 = ihanneaika kyseiseen kokoluokkaan.

Pisteiden kerääminen

Kilpailuiden aikana lasketaan pisteitä kahden eri pisteidenlaskusysteemin mukaisesti. Koirakot pm-kilpailuihin ja mm-kilpailuiden yksilökilpailuun ratkaistaan toisen pisteenlaskun perusteella, ja koirakot mm-joukkuekilpailuun erillisillä pisteidenlaskuilla. Näin ollen mm-kilpailuiden joukkuekilpailuun valittavat koirakot eivät välttämättä ole samat, kuin mm-yksilökilpailuun valittavat koirakot.

Pisteitä voi saada vain nollatuloksella (0,00). Yksilöradalla jaossa olevien pisteiden määrä pysyy ennallaan: jokaiselta radalta nopeimman nollatuloksen tehnyt saa 50 pistettä. Muiden nollatuloksen tehneiden pistemäärä suhteutetaan voittajan aikaan. Jokainen hävitty sekunti on -10 pistettä. Aikaero voittajaan määritellään 1/100 sekunnin tarkkuudella eli 0,1 pisteen tarkkuudella. Esimerkki: voittajan aika 40,00 (=50p.) ja toiseksi tulleen aika 40,50 (= 45p.) ja neljännentoista aika 44,01 (= 9,9p.).

Mm-joukkuekoirakoiden pisteet lasketaan muuten samalla tavalla, mutta voittaja saa 75 pistettä. Jokainen hävitty sekunti on -10 pistettä aivan, kuin toisessakin pisteidenlaskussa, ja aikaero määritellään 1/100 sekunnin tarkkuudella. Esimerkki: voittajan aika 40,00 (=75p.) ja toiseksi tulleen aika 40,50 (= 70p.) ja neljännentoista aika 44,01 (= 34,9p.). Toisessa pisteidenlaskussa suoritusajalla 46,00 ei saa lainkaan pisteitä, mutta mm-joukkuekoirakoiden pisteidenlaskussa tälläkin tuloksella saa vielä 15 pistettä.

Hylkääntyminen

Koirakko ei hylkäänny karsintakilpailussa, vaikka se tekisi useampia hylättyjä suorituksia.

Lopputulos ja sijoitukset

Koirakon lopullinen sijoitus maajoukkueen karsintakilpailussa määräytyy kaikilta viideltä (5) radalta saatujen pisteiden perusteella. Eniten pisteitä kerännyt on voittaja. Samaan pistemäärään päätyneet koirakot saavat saman sijoituksen kuitenkin siten, että lopulliset sijoitukset sijoista 1–7 selvitetään uusintaradalla (finaalirata).

Takaisin