Erityislupa

Ohjaaja voi hakea Suomen Agilityliitolta erityislupaa, mikäli kilpaileminen vaatii poikkeusjärjestelyjä. Erityisluvassa määritellään, miltä osin kilpailutilanteen vakiintuneista toimintatavoista voidaan ohjaajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyen poiketa. Erityislupa on aina henkilökohtainen, ja sen sisältö riippuu ohjaajan vamman tai haitan laadusta ja vakavuudesta. Paragilitaaja, joka on kilpaillut PAWCissa, saa automaattisesti parastatuksen. Muut erityisjärjestelyt tulee hakea SAGIsta ohjeen mukaisesti. Saadakseen erityisluvan hakijan tulee täyttää erityisluvan myöntämisen kriteerit (ks. erityisluvan hakeminen).

Erityisluvan hakeminen

Hakijan tulee toimittaa SAGIin
- lääkärinlausunto, josta käy ilmi, miten vamma tai haitta vaikuttaa agilityn harrastamiseen
- vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija kertoo, mitä erityisjärjestelyjä hakee (esim. pidennetty rataantutustumisaika, apuvälineiden tai avustajan käyttö jne.) vai hakeeko hän pelkästään paragility -statusta osallistuakseen para SM-kilpailuihin. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös se, mihin ryhmään (1-7) hakija omasta mielestään kuuluu.
- suostumus siihen, että SAGI voi lähettää hakemukset ja lääkärinlausunnot kommentoitavaksi agilitya tuntevalle lääkärille ja säilyttää hakupapereita liiton toimistossa.

Erityislupahakemukset tulee toimittaa liiton toiminnanjohtajalle os. toiminnanjohtaja(at)agilityliitto.fi.

Erityisluvan myöntämisen kriteerit täältä

Kilpailuun ilmoittautuminen

Erityisluvan saaneen kilpailijan tulee ilmoittautuessaan kilpailuun ilmoittaa lisätiedot-kohdassa olemassa olevasta erityisluvasta ja sen sisällöstä. Mikäli erityisluvasta ei ole ilmoitettu kilpailun järjestäjälle ennen ilmoittautumisajan päättymistä, se ei ole voimassa ko. kilpailussa. Erityislupa on pyydettäessä esittävä kilpailupaikalla kilpailun järjestäjälle.

Erityislupa oikeuttaa kilpailijan osallistumaan paragilitykilpailuihin ja paragilitykoulutuksiin. Erityisluvassa määritetään ryhmä, johon kilpailija kuuluu sekä vahvistetaan kilpailijan oikeus tarvittaviin kilpailemista helpottaviin erityisjärjestelyihin, joita voi olla erityisjärjestelyt rataantutustumisessa ja/tai erityisjärjestelyt kilpailusuoritukseen liittyen.

Erityisluvan voimassaolo

Erityislupa voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi.

Myönnetty erityislupa ja mahdolliset tasoitukset ovat voimassa ainoastaan tavallisissa kansallisissa kilpailuissa. Ne eivät ole voimassa SM-kilpailuissa, maajoukkuekarsinnoissa, piirinmestaruuskilpailuissa ja KV-kilpailuissa.

Erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan SM-kisaoikeudessa ja maajoukkuekarsintojen osallistumisoikeudessa. EO-rankingissa ei erityisluvalla hankittuja tuloksia huomioida. Mikäli kilpailija hakee EO-joukkueeseen, tulee hänen toimittaa ilman erityisjärjestelyjä kerätyt tulokset Agilityliittoon EO-rankingiin tulosten laskemista varten.

Kilpailun järjestäjän on etukäteen ilmoitettava agilitytuomarille/tuomareille, että kilpailuun osallistuu erityisluvan omaava henkilö, sekä saatettava erityisluvan sisältö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kilpailuluokan arvostelevan tuomarin tietoon.

Lisätietoja toiminnanjohtaja (at) agilityliitto.fi
 

Paragility -koulutukset

Agilityliitto koordinoi paragilityn valtakunnallisia koulutustapahtumia. Vuosittain pyritään järjestämään 2-3 koulutusviikonloppua eri paikkakunnilla. Lisätietoa paragilityn harrastamismahdollisuuksista voi tiedustella paragilitytyöryhmältä paragility (at) agilityliitto.fi