Tutkimus fyysisen kuormituksen ja manuaalisen käsittelyn vaikutuksesta agilitykoirien mittaustuloksiin

Fysioterapiaopiskelija Sara Saarenmaa Metropolia Ammattikorkeakoulusta on tehnyt Espoon Eläinfysioterapian ja Suomen Agilityliiton kanssa tutkimuksen, jonka aiheena on fyysisen kuormituksen ja manuaalisen käsittelyn vaikutus agilitykoirien mittaustuloksiin.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko mittausta edeltävällä toiminnalla vaikutuksia agilitykoirien mittaustuloksiin.

Tutkimukseen osallistui 12 koiraa, joten selkeitä, johdonmukaisia ja toistuvia havaintoja ei useimpien koirien kohdalla saatu tässä tutkimuksessa. Saman tuomarin suorittamia mittauksia samasta koirasta vertailtiin ja huomattiin, että mittaustuloksissa oli keskenään vähemmän heittoja agilitysuorituksen jälkeen kuin verrattuna ennen suoritusta tehtyihin mittauksiin.

Lue koko tutkimus Espoon Eläinfysioterapian sivuilla.

Takaisin